Diersoorten

Soorten die van de bebouwde omgeving hun leefgebied hebben gemaakt staan onder druk. Spleten en openingen in gebouwen die gebruikt worden als verblijfplaats verdwijnen als gevolg van verduurzaming. Groene binnenstedelijke terreinen worden volgebouwd om de wooncrisis het hoofd te bieden. In dit overzicht treft u de belangrijkste gebouwbewonende soorten en de eisen die ze stellen aan de leefomgeving.