Voor wie is deze kennisbank gemaakt?

Deze kennisbank kan voor verschillende partijen een hulpmiddel zijn voor het verbeteren van de natuurinclusiviteit in Nederland.

Ecologen

Bij het natuurinclusief bouwen heeft een ecoloog een belangrijke adviserende rol. Deze website kan gebruikt worden door de betrokken ecoloog om een overzicht te krijgen van natuurinclusieve maatregelen. Ook belangrijke informatie over de gebouwbewonende diersoorten kan op deze kennisbank gevonden worden. Deze website vervangt niet de adviserende rol van een ecoloog. Zo is de ecoloog uiteindelijk verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste maatregel(en). Voor meer informatie ga naar: ‘de rol van de ecoloog‘.

Projectontwikkelaars

Voor projectonwikkelaars kan deze kennisbank gebruikt worden om de meest geschikte natuurinclusieve maatregelen voor nieuwbouw- en/of restauratieprojecten te vinden. Per maatregel worden fysieke richtlijnen en gerelateerde alternatieve maateregelen gegeven. Deze website geeft ook aan waar de gekozen maatregel eventueel kan worden aangeschaft.

Gemeentes

Voor de gemeente is deze kennisbank een plek om samen met het advies van een ecoloog, de beste natuurinclusieve maatregelen te vinden voor nieuwbouw- of restoratieprojecten. Ook bij natuurontwikkeling kunnen de maatregelen in deze kennisbank van pas komen. Daarnaast staan er per maatregel verwijzingen naar websites waar die maatregel besteld kan worden.

Veelgestelde vragen

Is alle informatie gratis te gebruiken?

Alle informatie op deze kennisbank is gratis te gebruiken voor iedereen. Het kan gebruikt worden als inspiratiebron, praktische handleiding en als wettelijke randvoorwaarde.

Gelden alle maatregelen ook voor de nieuwbouw?

Ja, bij nieuwbouwprojecten ligt de voorkeur bij het integreren van de maatregelen in de constructie zelf.

Voor wie is deze kennisbank gemaakt?

Deze kennisbank is gemaakt voor iedereen die is betrokken bij nieuwbouw- of restoratie projecten en meer wil weten over natuurinclusieve maatregelen. Meer informatie vindt u op de pagina: Voor wie?