Vind de juiste maatregelen voor mitigatie en compensatie

Het overzicht van (bewezen) effectieve maatregelen voor natuurinclusief bouwen.

Waarom de Nationale Kennisbank Natuurinclusief Bouwen?

  • Gedegen overzicht van (bewezen) effectieve maatregelen
  • Geeft wettelijke randvoorwaarden in het kader van de Wet natuurbescherming
  • Inspiratiebron voor natuurinclusieve maatregelen
  • Praktische handleiding voor het natuurinclusief bouwen
  • Stimulans voor ecologen en overheden om beschikbare ecologische kennis te delen en hiaten te onderzoeken
  • Stimulans voor de bouwsector om natuurinclusieve bouwwijzen en materialen te standaardiseren

De huidige transities in de woningbouw scheppen volop bedreigingen, maar bieden ook kansen voor de soortenrijkdom.

Het stedelijk milieu is volop in beweging en woningen worden op grote schaal verduurzaamd. Dit geeft druk op diersoorten die gebruik maken van de bestaande bebouwing. Effectieve maatregelen zijn noodzakelijk om de verduurzaming natuurinclusief te laten verlopen. Hieronder valt het beschermen van de gebouwbewonende soorten. Ook zullen de komende jaren een groot aantal nieuwe woningen gebouwd worden. Dit geeft een uitgelezen kans om de nieuwe woongebieden direct natuurinclusief te maken.

Veelgestelde vragen

Is alle informatie gratis te gebruiken?

Alle informatie op deze kennisbank is gratis te gebruiken voor iedereen. Het kan gebruikt worden als inspiratiebron, praktische handleiding en als wettelijke randvoorwaarde.

Voor wie is deze kennisbank gemaakt?

Deze kennisbank is gemaakt voor iedereen die is betrokken bij nieuwbouw- of restoratie projecten en meer wil weten over natuurinclusieve maatregelen. Meer informatie vindt u op de pagina: Voor wie?