Huismusvriendelijke tuin/omgeving

HM005

Om nestplaatsen te realiseren moet de omgeving huismusvriendelijk zijn.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Mussen hebben dekking in de buurt van nest- en foerageergebieden nodig. Ook hebben ze een plek nodig om een zandband te nemen, een plek om water te drinken en voldoende voedsel in de omgeving.

Doelsoorten

Huismus

Gebruiksadvies

Positief, toepassen (voorkeursmaatregel).

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied ++
Bewezen in bestaande situatie

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied +
Bewezen in bestaande situatie

Fysieke richtlijnen

Locatie

Dekking moet binnen 2,5 m van de nestgelegenheid aanwezig zijn. Foerageermogelijkheden moet binnen 100 m van nestgelegenheid aanwezig zijn. Foerageermogelijkheden moet binnen 2,5 m van een dekkingsmogelijkheid aanwezig zijn.

Toelichting

5 à 10 meter indien 2,5 meter niet gerealiseerd kan worden.

Uitvoeringseisen

Er moeten struiken aanwezig zijn die minimaal 3 m hoog zijn.

Beplanting

Dekkingsplanten:

– Doornige struiken; vuurdoorn, meidoorn, berberis,
– klimplanten als klimop of wingerd
– hagen, bijv. beukenhaag
– groenblijvende heesters; liguster hulst
– coniferen (blijven ook jaarrond groen)

Foerageerplekken:

– Behoud van overhoekjes of stroken ruigtes met onkruid, vooral weegbree, bijvoet en herderstasje worden veel gegeten
– Aanplant zaaddragende planten als straatgras, vogelmuur, madeliefje, paardenbloem, Engels raaigras, slangenkruid, klaproos, duizendblad, akkerbladdistel etc.
– gazons 1x per jaar en niet in het najaar maaien.

Toelichting

I.v.m. voldoende dekking en foerageermogelijkheden in de directe omgeving van het nest.

Materiaal

Stofbaden moeten aanwezig zijn; zanderige plekken realiseren of handhaven. Daarnaast is het ook belangrijk om drinkwatervoorzieningen te realiseren door aanleg vijvers, regenton of (regelmatig ververst) vogelbad.

Leveranciers

Overzicht producten

BIJ3 | Bijenmengsel inheems meerjarig
De Bolderik
BLO1 | Bloemgazonmengsel
De Bolderik
DK1 | Bloemrijk dakmengsel
De Bolderik
BO1 | Bosranden en onderbegroeiingsmengsel
De Bolderik
L2 | Laagblijvend bloemrijk mengsel
De Bolderik
VOG1 | Vogelmengsel
De Bolderik
Mispel (in pot)
De Heliant
Aalbes (in pot)
De Heliant
Hulst
Haagplanten.net
Gele vuurdoorn
Kwekerijonline.nl
Laurier
Kwekerijonline.nl

Bronvermelding

Mondelinge bronnen

Kennisdocument Huismus: BIJ12, 2022 | Wettelijke leidraad mitigatie | Gebruikt als basisinfo.

Toetsing maatregel: Martin van de Reep, stadsvogeldeskundige, Juli 2018 | Aanvullingen en commentaar op maatregel | Gebruikt voor verbetering maatvoering etc.

Direct naar

Deze pagina is op 9 november, 2023 om 17:03 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's