Huismussendakpannen

HM010

Verblijfplaatsen kunnen worden gerealiseerd door het aanbrengen van speciale dakpannen voor huismussen.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Installatie van speciale dakpannen voor huismussen.

Doelsoorten

Huismus

Gebruiksadvies

Toepassen mits rekening gehouden wordt met oververhitting. Plaats deze aan noordkant of oostkant van het dak i.c.m. ventilatiepannen bij de nok die zorgen voor een luchtstroom in de dakruimte. De ventilatiepannen dienen om de meter geplaatst te worden. Bij voorkeur worden de huismuspannen (mits voldoende hoog) nabij dakrand waar meer ventilatie is.

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Nestlocatie +
Anekdotisch bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Huismuspannen alleen toepassen i.c.m. ventilatiepannen boven in de nok voor voldoende verkoeling!
Meerdere huismussen geclusterd bij elkaar, openingen met minimale tussenruimte van 100 cm. Per woonhuis minimaal 1 tot 4 verblijven en per woningblok minimaal 4 tot 10 nesten. Bij Tuile du Nord pannen extra dikke panlatten gebruiken om extra 5 cm te creëren.

Toelichting

Meerdere nesten vanwege status als koloniebroeder. Tuile du Nord geeft zelf onvoldoende ruimte.

Invliegopening

Prefab en maatwerk

Locatie

Plaats pannen (mits voldoende hoog) bij voorkeur bij de dakrand zodat er sprake is van meer ventilatie en oververhitting voorkomen wordt. Indien niet mogelijk, plaats de pannen halverwege het dak in een grillig patroon zodat nestplaatsen herkenbaar zijn voor de huismus.

Toelichting

Bij een dakrand vindt meer ventilatieplaats waardoor de temperaturen in dit deel van het dak minder oplopen.

Hoogte

De dakpannen moeten minimaal 3 m hoog zijn. Er mogen geen belemmerende objecten voor de uitvliegopening aanwezig zijn.

Beplanting

Zorg voor een huismusvriendelijke omgeving met voldoende:
– Dekking in de directe omgeving van de verblijfplaats
– Voldoende inheems groen (bij voorkeur struiken)
– Niet te veel grote bomen
– Droge zandige plekken
– Water

Toelichting

Een huismusvriendelijke omgeving kan de functionaliteit van verblijfplaatsen verbeteren.

Windrichting

Niet in de volle zon: gevel met noord-expositie, noordoost-expositie of in de schaduw van een dakgoot.

Toelichting

Nesten mogen niet te heet worden in de middagzon en tegen regeninslag.

Materiaal

De maatregel moet bestaan uit duurzaam materiaal dat onbehandeld is met chemische middelen.

Toelichting

I.v.m. behoud van voorziening en gezondheid inwoners.

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door meerdere nesten bij elkaar te plaatsen. Dakpannen nabij dakrand plaatsen voor extra ventilatie.

Leveranciers

Overzicht leveranciers

Huismusdakpan | Monier
Monier

Bronvermelding

Websites

Website: Checklist groene gebouwen 1/2/19 | Informatie over succesvolle toepassing in Ede | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit.

Website: traasnaturecare.nl | Prijsindicatie dakpannen | Prijsindicatie en afbeelding.

Website: Bureau Waardenburg | Bericht over succesvol toepassen van deze maatregel. Toename in huismusnesten in een buurt in Amersfoort als gevolg van de maatregel | Gebruikt als basis info en effectiviteit

Artikelen en publicaties

Kennisdocument Huismus | BIJ12/ Juli 2017 Wettelijke leidraad mitigatie | Gebruikt als basisinfo.

Rapport: Mol & Koopmans, 2019 | Onderzoek naar temperatuurverschillen bij deze en andere maatregelen in geïsoleerde en ongeïsoleerde daken. Geen significant verschil gevonden tussen twee typen daken | Gebruikt als basis info en effectiviteit.

Rapport: Van der Zwan-Krijn & Kappers, 2023 | Pilotstudie 2022 – Effecten van energetische verbetering van woningen op beschermde gebouwbewonende soorten Informatie over dagtemperaturen op nestplekken van huismus | Gebruikt als basis info en effectiviteit.

Document Huifje.pdf: | Gierzwaluwbescherming Nederland/ Geraadpleegd 14-09-2018 | Maatvoeringen geschikt maken dakpannen voor gierzwaluwen | Gebruikt voor maatvoering.

Direct naar

Deze pagina is op 15 november, 2023 om 12:01 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's