Huismuskast in gevel

HM002

Huismusnestplekken kunnen eenvoudig worden gerealiseerd door nestkasten op te nemen in metselwerk.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Het plaatsen van permanente huismuskasten in de gevels van woningen.

Doelsoorten

Huismus.

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Nestplek ++
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

De maatregel bevat meerdere nestplekken geclusterd bij elkaar met een minimale tussenruimte van 50 cm tussen de openingen. De broedruimte heeft dimensies van 150 (d) x 200 (b) x 150 (h) mm (optimaal).

Toelichting

Bij onvoldoende ruimte 125 x 125 x 130 mm (terugvaloptie).

Invliegopening

Een opening met een diameter van 35 mm. Zorg voor voldoende grip rond de entree.

Locatie

De plaats van de maatregel is in de gevel. Plaats voorzieningen bij rijtjeswoningen net onder de dakrand. Bij appartementencomplexen en hoge gebouwen nestkasten aanbrengen tussen de tweede en vijfde verdieping.

Beplanting

Er moet een huismusvriendelijke omgeving zijn met voldoende dekking (5 à 10 meter in de omgeving), inheems groen (bij voorkeur struiken), droge zandige plekken en water. Er mogen niet te veel grote bomen in de omgeving zijn.

Toelichting

Dekking is nodig bij het foerageren. Een huismusvriendelijke omgeving kan de functionaliteit van verblijfplaatsen verbeteren.

Windrichting

Niet in de volle zon: gevel met noord-expositie, oost-expositie of in de schaduw van een dakgoot.

Toelichting

Nesten mogen niet te heet worden in de middagzon maar mogen ook niet op een te koude locatie zijn.

Materiaal

De maatregel moet bestaan uit duurzaam materiaal en onbehandeld met chemische middelen.

Toelichting

I.v.m. behoud van voorziening en gezondheid inwoners.

Leveranciers

Alternatieven

HMTH1 Unitura | Inbouw huismuskast met inspectieluik
Unitura
HMP2 Unitura | Inbouw huismuskast
Unitura
NK MU 06 Vivara pro | Inbouw huismuskast renovatie
Vivara pro
NK MU 07 Vivara pro | Inbouw huismuskast nieuwbouw
Vivara pro
Mario | Inbouw huismuskast
FaunusNature

Bronvermelding

Websites

Website: Vivara pro | Prijsindicatie inbouwsteen | Prijsindicatie en afbeelding
Website: Unitura | Prijsindicatie inbouwsteen | Prijsindicatie en afbeelding

Artikelen en publicaties

Kennisdocument Huismus: BIJ12/ Juli 2017 | Wettelijke leidraad mitigatie | Gebruikt als basisinfo.

Toetsing maatregel: Martin van de Reep, stadsvogeldeskundige, Juli 2018 | Aanvullingen en commentaar op maatregel | Gebruikt voor verbetering maatvoering etc.

Rapport: Gierzwaluwen regio Amsterdam | De Jong & Wonders, 2018 Informatie over gebruik huismussen neststenen | Gebruikt als indicatie voor functie.

Artikel: Nest-boxes for Common Swifts Schaub et al., 2016 | Informatie over gebruik van huismussen neststenen | Gebruik als indicatie voor functie.

Artikel: Hoe effectief zijn nestkasten voor gierzwaluwen en huismussen | Verburg, 2020 Informatie over gebruik van nestkasten voor huismussen | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit

Memo: Wortelboer, 2023 |  Resultaten monitoring SMP woonkwartier. Informatie over gebruik van inbouwkasten door huismussen | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit

Memo: Wortelboer, 2023 |  Resultaten monitoring SMP Leystromen. Informatie over gebruik van inbouwkasten door huismus | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit

Rapport: Effectiviteit van maatregelen voor de Huismus | Wortel et al., 2023 | Sovon | Informatie over bezetting van neststenen door gierzwaluwen en huismus | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit.

Voorbeeld foto's