Takkenril

O007

Het maken van een takkenril.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Creatie van een wal van snoeihout voor beschutting van vogels en als foerageerplaats.

Doelsoorten

Huismus, spreeuw, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, steenmarter, hermelijn en bunzing.

Gebruiksadvies

Positief, toepassen (voorkeursmaatregel).

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie/dekking ++
Anekdotisch bewezen

Spreeuw

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Anekdotisch bewezen

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Anekdotisch bewezen

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Anekdotisch bewezen

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Anekdotisch bewezen

Steenmarter

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie / verblijfplaats +
Anekdotisch bewezen

Hermelijn

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie / verblijfplaats ++
Wetenschappelijk bewezen

Bunzing

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie / verblijfplaats ++
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Locatie

Parken, openbare ruimten, buitengebied, in de buurt van dekking (bosschages, struweel, ruigtes) .

Omvang

1 m brede wal, lengte vanaf 2 m.

Substraat

Snoeihout, dikke stammen onderop waardoor wegkruipmogelijkheden ontstaan en fijner materiaal bovenop als isolatie en dekking.

Grondwerk

Bevestigingspalen ingraven waartussen het snoeihout komt te liggen.

Optimalisatie

Binnen 50-100 m van locaties met andere natuurinclusieve maatregelen waarbij snoeihout vrijkomt.

Leveranciers

Maatwerk leveranciers

Unitura | bedrijf gespecialiseerd in de productie van (prefab) maatwerk
Unitura
Faunus Nature Creations | bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp van maatwerkoplossingen
Faunus Nature Creations

Bronvermelding

Websites

Tuinonderhoud: Vogelbescherming/ September 2018 | Gebruik takkenrillen als dekking door vogels | Gebruikt als basisinfo.

SOVON: SOVON geraadpleegd 12 sept 2018 | Vogelinfo over foerageergedrag | Gebruikt voor bepaling functionaliteit.

Artikelen en publicaties

Vleermuizen van Europa en NW-Afrika: Dietz et al., 2011 | Info over foerageergedrag vleermuizen | Gebruikt voor bepaling functionaliteit.

Handreiking: Bouwens, 2017 | Informatie over maatregel voor hermelijn en bunzing | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basis info.

Handreiking: Omgevingsdienst Noord Holland Noord, 2017 | Informatie over maatregel voor hermelijn en bunzing | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basis info.

Boek: van Uchelen, 2021 | Informatie over maatregel voor hermelijn en bunzing | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basis info.

Direct naar

Deze pagina is op 9 november, 2023 om 16:51 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's