Besdragende struiken

O003

Het aanplanten van besdragende struiken dienend als voedselbron.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Aanplanten van besdragende struiken draagt direct bij als voedselbron voor vogels en indirect voor insectenetende soorten.

Doelsoorten

Huismus, spreeuw, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, bijen, dag-& nachtvlinders, kevers, overige insecten.

Gebruiksadvies

Positief, toepassen (voorkeursmaatregel).

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie/ dekking ++
Wetenschappelijk bewezen

Spreeuw

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie/ dekking ++
Wetenschappelijk bewezen

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Wetenschappelijk bewezen

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Wetenschappelijk bewezen

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Locatie

Tuinen, parken, openbare ruimten, buitengebied.

Omvang

Solitaire struiken of rij/haag van besdragende struiken.

Substraat

Alle bodemtypen, sterke voorkeur voor voedselarme en onbemeste bodem.

Aanplant

Inheemse besdragende struiken zoals sleedoorn, meidoorn, vlier, vuurdoorn, hulst, druif, zwarte bes, rode bes, Gelderse roos, duindoorn, liguster, hondsroos.

Toelichting

Variatie is belangrijk omdat de bessen alle op andere tijdstippen rijp zijn en omdat vogels een eigen voorkeur hebben.

Optimalisatie

Plaatsen in combinatie met (kruidenrijke) graslanden of bij de overgang van grasland naar bos. Verschillende soorten combineren voor diversiteit aan voedselbronnen (bessen) in meerdere seizoenen én voor het vergroten van de insectenbiodiversiteit.

Bronvermelding

Artikelen en publicaties

Bessenkalender: Vogelbescherming/ September 2018 | Populaire bessenstruiken bij vogels | Gebruikt als basisinfo.

Vakblad Groen: Alebeek, van, 2016:  Basisinfo voor insecten in de stad | Gebruikt als basisinfo.

Vleermuizen van Europa en NW-Afrika: Dietz et al., 2011 | Info over foerageergedrag vleermuizen | Gebruikt voor bepaling functionaliteit.

Artikel: Boughey et al., 2011 | Informatie over effectiviteit toename bebost gebied op het foerageergebied en verblijfplaatsen van vleermuizen| Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basisinfo.

Artikel: Boughey et al., 2012 | Informatie over positief effect van kleinschalige landschapselementen op het leefgebied van vleermuizen | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basisinfo.

Direct naar

Deze pagina is op 9 november, 2023 om 17:04 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's