Muurplantvriendelijke muur

O002

Het bekleden van muren met planten.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Bekleding van gevels en losse muren met inheemse planten.

Doelsoorten

Huismus, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, bijen, dag- en nachtvlinders, kevers, zweefvliegen en spinnen

Gebruiksadvies

Positief, toepassen

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Onbekend

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Onbekend

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Onbekend

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Onbekend

Fysieke richtlijnen

Locatie

Vrijstaande muren rondom tuinen. Beplanting is afhankelijk van expositie (wel/ geen schaduwplanten). Bij voorkeur onderdeel laten staan van netwerk voor verblijfplaatsen van vleermuizen en eventuele vliegroutes.

Toelichting

Zodat het als steppingstone kan dienen voor vleermuizen en vogels.

Omvang

Alle grootten mogelijk.

Substraat

Muurconstructies waarbij sprake is van voldoende kieren en gaten waar zand en organisch materiaal geschikte kiem- en groeiomstandigheden biedt voor aanplant en/of spontane muurvegetatie. Er kan ook gekozen worden voor prefab stapelstenen waarin grond (en planten) kunnen worden gezet of schanskorven met voldoende grond.

Aanplant

Aanplant meerjarige inheemse beplanting, zoals tongvaren, steenbreekvaren, muurvaren en kruiden als muurbloem, wilde marjolein en muurhavikskruid. Ook ruimte bieden voor spontane vestiging van korstmossen, mossen en kruiden.

Toelichting

Wilde inheemse soorten worden meer gebruikt door inheemse soorten.

Optimalisatie

Gevarieerde plantensamenstelling biedt jaarrond bloeiende planten en dus voedsel voor meerdere soortgroepen.

Bronvermelding

Artikelen en publicaties

Rapport: Middelie, 2009 | Verschillende systemen gevelbeplanting | Kostenraming gevelbeplanting.

Vleermuizen van Europa en NW-Afrika: Dietz et al., 2011 | Info over foerageergedrag vleermuizen | Gebruikt voor bepaling functionaliteit.

Direct naar

Deze pagina is op 9 november, 2023 om 17:04 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's