Vleermuisvriendelijk leefgebied

V017

Om verblijfplaatsen te realiseren moet de omgeving vleermuisvriendelijk zijn.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Om vleermuisverblijfplaatsen optimaal te laten functioneren zal de directe omgeving geschikt moeten zijn als leefgebied. Onderhavige maatregel – waarbij de omgeving gericht wordt ‘vergroend’ – is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor lokale vleermuispopulaties. Vooral in gebieden waarin nu verbindingen of landschappelijke elementen ontbreken heeft dit een positief effect.

Doelsoorten

Gewone dwergvleermuis, baardvleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis, Brandt’s vleermuis, huismus, spreeuw, steenmarter, bunzing, hermelijn, bijen en insecten

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied ++
Wetenschappelijk bewezen

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied ++
Wetenschappelijk bewezen

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied ++
Wetenschappelijk bewezen

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied +
Wetenschappelijk bewezen

Spreeuw

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied +
Wetenschappelijk bewezen

Steenmarter

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied ++
Wetenschappelijk bewezen

Hermelijn

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied ++
Wetenschappelijk bewezen

Bunzing

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied ++
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Locatie

Parken, openbare ruimten, buitengebied, stedelijk gebied.

Uitvoeringseisen

Een kant en klaar plan is hiervoor niet mogelijk, een ter zake kundige ecoloog zal altijd een plan moeten opstellen waarin gekeken wordt naar huidige netwerken, omgeving en mogelijkheden voor verbetering van de huidige situatie. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende maatregelen:

  • Zorg voor aansluiting van groenelementen zoals bomenrijen, bossen, bosschages
  • Zorg voor een reeks en verscheidenheid aan ‘steppingstones’ (stapstenen) in het leefgebied zoals kruidenrijke graslanden of struwelen.
  • Zorg voor waterelementen (bij voorkeur water zonder golfslag) als foerageergebied
  • Zorg voor zo min mogelijk verlichting
  • Mijdt routes over wegen die >50 m breed zijn, indien noodzakelijk gebruik steppingstones zoals hop-overs of tunnels zonder verlichting.

Toelichting

Bosschages en waterpartijen kunnen zorgen van een toename aan voedsel voor vleermuizen en daarmee toename in foerageergebied (met name in gebieden waar dit nu nog ontbreekt). Ook overgangen van bosschages naar grasland zorgt voor een toename van insecten. Bosschages en bomenrijen kunnen tevens als vliegroute fungeren. Om versnippering te voorkomen dienen barrières als grote wegen en verlichting opgelost te worden door de aanleg van ‘hop-overs’.

Omvang

Buurten

Substraat

Huidige bodem.

Grondwerk

Waterelementen aanleggen.

Aanplant

Inheemse struiken en loofbomen zoals sleedoorn, meidoorn, vlier, zwarte els, zomereik, wilgen.

Bronvermelding

Artikelen en publicaties

Vleermuizen van Europa en NW -Afrika:  Dietz et al., 2011 | Info over foerageergedrag vleermuizen | Gebruikt voor bepaling functionaliteit.

Guidelines consideration of bats in lighting projects:  Voigt et al., 2018 | Info over verlichting in leefgebied van vleermuizen | Gebruikt als basisinfo en functionaliteit.

Artikel: Spoelstra et al., 2017 | Informatie over lichtkleuren met betrekking tot verlichting en vleermuizen | Gebruikt als basisinfo en indicatie functionaliteit.

Artikel: Boughey et al., 2011 | Informatie over effectiviteit toename bebost gebied op het foerageergebied en verblijfplaatsen van vleermuizen | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basisinfo.

Artikel: Boughey et al., 2012 | Informatie over positief effect van kleinschalige landschapselementen op het leefgebied van vleermuizen | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basisinfo.

Artikel: Teunissen, 2019 | Informatie over positief effect van kleinschalig landschap (bos en akkers) op leefgebied van spreeuw | Gebruikt voor bepaling functionaliteit en als basisinfo.

Direct naar

Deze pagina is op 9 november, 2023 om 17:06 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's