Vleermuiskast in gevel (huis)

V004

Verblijfplaatsen kunnen worden gerealiseerd door het aanbrengen van bij voorkeur een meerlaagse vleermuiskasten die worden ingemetseld in de gevel van een woning.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Permanente vleermuiskasten kunnen ingemetseld/ingebouwd worden in de gevel als verblijf voor vleermuizen, zonder dat het uiterlijk van de gevel veranderd.

Doelsoorten

Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger

Gebruiksadvies

Positief, toepassen

Doelsoort en functionaliteit

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf en paarverblijf ++
Wetenschappelijk bewezen
Winterverblijf (mits vorstvrij) +
Wetenschappelijk bewezen
Kraamverblijf +/- afhankelijk van kasttype: te bepalen door ecoloog
Wetenschappelijk bewezen
Massa-winterverblijf -
Onbekend

Ruige dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijfplaats en paarverblijf ++
Wetenschappelijk bewezen
Winterverblijfplaats (mits vorstvrij) +
Wetenschappelijk bewezen

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Klein zomerverblijf +/- te bepalen door ecoloog, sommige prefab verblijven te smal
Anekdotisch bewezen
Kraamverblijf - Ongeschikt
Wetenschappelijk bewezen

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf en paarverblijf +
Anekdotisch bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Minimale oppervlaktes voor de kasten

Gewone/ruige dwergvleermuis:
– Zomer-/paar-/ en winterverblijf: minimaal 0,35 m2
– Kraamverblijf: minimaal 2,5 m2

Gewone grootoorvleermuis:
– Zomer- en paarverblijf: minimaal 0,22 m2

Laatvlieger:
– Zomerverblijf: minimaal 2,5 m2

Bovenstaande minimum oppervlaktes kunnen gehaald worden door met meerdere lagen te werken, kasten te schakelen of door de kasten te verbinden met andere verblijfruimtes . Eén of meerlagig, in geval van winterverblijf bij voorkeur meerlagig (vorstvrij). Openingen tussen compartimenten 20-30 bij 50-100 mm.

Diepte hangplek:
– Gewone dwergvleermuis: 17-30 mm
– Laatvlieger: 25-30 mm

 

Toelichting

Gebruik bij voorkeur meerlagige kasten. Dit geeft extra variatie in microklimaat en extra uitwijkmogelijkheden voor vleermuizen bij wisselende weersomstandigheden. Bij (potentiële) winterverblijfplaatsen hebben meerlagige kasten de sterke voorkeur om doorvriezing te voorkomen.

Invliegopening

Gebruik een entreesteen of de invliegopening van de kast zelf

Minimale maten invliegopeningen:
– Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis: 17-20 mm hoog 50-100 mm breed
– Gewone grootoorvleermuis: 17-20 mm hoog, 50-100 mm breed
– Laatvlieger: 20-30 mm hoog, 50-100 mm breed

Toelichting

Bij te grote openingen komen er ook vogels in, dit kan voorkomen worden door tunnelingang.

Locatie

Bij voorkeur op alle gevels aanbrengen zodat variatie in microklimaat wordt geboden. Bij grondgebonden woningen maximaal 2 kasten per gevelzijde.

Toelichting

In veranderd klimaat is het belangrijk om zoveel mogelijk variatie in microklimaat aan te brengen zodat bij weersextremen (bijv. warm weer) de vleermuizen de meest optimale locatie kunnen kiezen.

Hoogte

> 3 meter, indien laagbouw (bijvoorbeeld arbeiders woningen) dan minimaal 2,5 meter.

Toelichting

I.v.m. roofdieren (kat, steenmarter).

Verlichting

Geen directe verlichting op invliegopening. Vleermuizen mijden verlichting.

Beplanting

Uitvliegroute dient vrij te zijn van obstakels zoals takken of bomen. Voldoende opgaand groen aanwezig dienend als foerageergebied en/of vliegroute in de omgeving van de verblijfplaats.

Toelichting

Een vleermuisvriendelijke omgeving kan de functionaliteit van verblijfplaatsen verbeteren.

Windrichting

Bij meerdere voorzieningen zorgen voor variatie in windrichting.

Toelichting

Variatie in microklimaat (bezonning).

Materiaal

Ruw duurzaam ademend materiaal zoals houtbeton of hout. Geen kunststof kasten of EPS kasten.

Toelichting

Voldoende hang- en kruipmogelijkheden

Optimalisatie

Creëren van opening naar de spouw of vrije dakruimte, Warmte lek vanuit woning creëren richting verblijfplaats, of anderszins de warmtebuffering in verblijf verbeteren, gelaagde verblijfruimte aanbieden om afstand tot buitentemperatuur en variatie (microklimaat) te vergroten.

Toelichting

Zorgen voor stabielere warme temperatuur in de kast.

Leveranciers

1-laagse inbouwvleermuiskast

VMPM1 Unitura | 1-laagse inbouwvleermuiskast
Unitura
VMPM1e Unitura | 1-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
Unitura
VMPM1u Unitura | 1-laagse inbouwvleermuiskast uitbreidingsdeel
Unitura
IB VL 06 Vivara pro | 1-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
Vivara pro
IB VL 07 Vivara pro | 1-laagse inbouwvleermuiskast uitbreidingsdeel
Vivara pro
IB VL 08 Vivara pro | 1-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
Vivara pro
IB VL 10 Vivara pro | 1-laagse inbouwvleermuiskast groot hout
Vivara pro
2FR Schwegler | 1-laagse inbouwvleermuiskast
Schwegler
Tichelaarkast klein | 1-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
FaunusNature

2-laagse inbouwvleermuiskast

VMPM2 Unitura | 2-laagse inbouwvleermuiskast
Unitura
VMPM2e Unitura | 2-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
Unitura
VMPM2u Unitura | 2-laagse inbouwvleermuiskast uitbreidingsdeel
Unitura
IB VL 05 Vivara pro | 2-laagse inbouwvleermuiskast
Vivara pro

3-laagse inbouwvleermuiskast

VMPM3 Unitura | 3-laagse inbouwvleermuiskast
Unitura
VMPM3e Unitura | 3-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
Unitura
VMPM3u Unitura | 3-laagse inbouwvleermuiskast uitbreidingsdeel
Unitura
Tichelaarkast | 3-laagse inbouwvleermuiskast/kraamkast met entreesteen
FaunusNature

Kraamverblijf inbouwvleermuiskast

VMPMG1 Unitura | Inbouwvleermuiskast groot
Unitura
VMPMK1 Unitura | Inbouwvleermuiskast kraamkast
Unitura

Bronvermelding

Websites

Website: Vivara Pro/| Februari 2020 | Aanschafinformatie inbouwstenen |Gebruikt voor prijsindicatie

Website: Schwegler/ | Februari 2020 | Aanschafinformatie inbouwstenen | Gebruikt voor prijsindicatie

Website: Veldshop.nl/| Februari 2020 | Aanschaf informatie inbouwkast | Gebruikt voor prijsindicatie

Website: https://www.conservationevidence.com/actions/1024 | bekeken op 9/08/18 |Toepassingssucces kasten | Gebruikt voor functie indicatie

Artikelen en publicaties

Rapport: Bureau Waardenburg (rapport nr. 12-156)/2012 | Vleermuiskasten. Toepassing, gebruik en succesfactoren| Gebruikt voor functie indicatie

Artikel: Hoksberg, 2022 | Informatie over functionaliteit van vleermuiskasten voor laatvliegers (zomerverblijven individu incidenteel; kraamverblijfplaatsen ongeschikt) | Gebruikt voor functie indicatie

Rapport en bijlage (soortenfiches): Schillemans et al., 2021 | Informatie over functionaliteit van vleermuiskasten en maatvoering | Gebruikt voor functie indicatie & basisinformatie

Memo: Wortelboer, 2023 | Resultaten monitoring SMP Woonkwartier. Informatie over functionaliteit van vleermuiskasten. Veel kleine kasten in gebruik door dwergvleermuizen | Gebruikt voor functie indicatie

Memo: Wortelboer, 2023 | Resultaten monitoring SMP Leystromen. Informatie over functionaliteit van vleermuiskasten. Veel kleine kasten in gebruik door dwergvleermuizen; twee grote vleermuiskasten in gebruik als zomerverblijf door laatvliegers | Gebruikt voor functie indicatie

Voorbeeld foto's