Vleermuiskast in gevel (flat)

V004

Verblijfplaatsen kunnen worden gerealiseerd door het aanbrengen van permanente vleermuiskasten in de gevels van flats.

Algemeen

Beschrijving van maatregel

Permanente vleermuiskasten kunnen ingemetseld worden als verblijf voor vleermuizen, zonder dat het uiterlijk van de gevel verandert. In vergelijking met kasten in een woonhuis is in een flat meer ruimte voor grote verblijven en meer kans dat veel vleermuizen de kasten vinden.

Doelsoorten

Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger.

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf en paarverblijf ++
Wetenschappelijk bewezen
Kraamverblijf +, afhankelijk van kasttype: te bepalen door ecoloog
Wetenschappelijk bewezen

Ruige dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf en paarverblijf ++
Wetenschappelijk bewezen
Winterverblijfplaats (mits vorstvrij) +
Wetenschappelijk bewezen

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf en paarverblijf + Te bepalen door ecoloog
Anekdotisch bewezen

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf en paarverblijf + te bepalen door ecoloog
Anekdotisch bewezen
Kraamverblijfplaats - Ongeschikt
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Minimale oppervlaktes voor de kasten

Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis:
– Zomer-/paar-/winterverblijf: minimaal 0,35 m2
– Kraamverblijf: minimaal 2,5 m2

Gewone grootoorvleermuis:
– Zomer- en paarverblijf: minimaal 0,22 m2

Laatvlieger
– Zomerverblijf: minimaal 2,5 m2

Bovenstaande minimum oppervlaktes kunnen bereikt worden door te werken met meerdere lagen of door de kast te combineren met andere verblijfruimtes. Eén of meerlagig, in geval van winterverblijf bij voorkeur meerlagig (vorstvrij).

Diepte hangplek:
– Gewone/ ruige dwergvleermuis: 17-30 mm
– Gewone grootoorvleermuis: 17-30 mm
– Laatvlieger: 25-30 mm

Openingen tussen compartimenten:
– Gewone/ruige dwergvleermuis: 17-20 bij 50-100 mm
– Gewone grootoorvleermuis: 17-20 bij 50-100 mm
– Laatvlieger: 20-30 bij 50-100 mm

Toelichting

Gebruik bij voorkeur meerlagige kasten. Dit geeft extra variatie in microklimaat en extra uitwijkmogelijkheden voor vleermuizen bij wisselende weersomstandigheden. Bij (potentiële) winterverblijfplaatsen hebben meerlagige kasten de sterke voorkeur om doorvriezing te voorkomen.

Invliegopening

Gebruik een entreesteen of de invliegopening van de kast zelf

Minimale maten invliegopeningen:
– Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis: 17-20 mm hoog 50-100 mm breed
– Gewone grootoorvleermuis: 17-20 mm hoog, 50-100 mm breed
– Laatvlieger: 20-30 mm hoog, 50-100 mm breed

Toelichting

Bij te grote openingen komen er ook vogels in, dit kan voorkomen worden door tunnelingang.

Locatie

De maatregel moet op meerdere windrichtingen zodat er zoveel mogelijk variatie in microklimaat wordt geboden.

Toelichting

Mogelijkheid verplaatsing naar andere gevel (microklimaat).

Hoogte

De maatregel moet op een hoogte hoger dan 2,5 m. Een positie vlak onder de dakrand is vaak de beste positie.

Toelichting

I.v.m. roofdieren (kat, steenmarter).

Verlichting

Geen directe verlichting op de invliegopening.

Toelichting

Vleermuizen mijden verlichting.

Beplanting

Uitvliegroute dient vrij te zijn van obstakels zoals takken of bomen. Voldoende opgaand groen aanwezig dienend als foerageergebied en/of vliegroute in de omgeving van de verblijfplaats.

Toelichting

Een vleermuisvriendelijke omgeving kan de functionaliteit van verblijfplaatsen verbeteren.

Windrichting

Bij meerdere voorzieningen zorgen voor variatie in windrichting.

Toelichting

Variatie in microklimaat (bezonning).

Materiaal

Ruw duurzaam ademend materiaal zoals houtbeton of hout. Geen kunststof kasten of EPS kasten.

Toelichting

Dit zorgt voor voldoende hang- en kruipmogelijkheden.

Optimalisatie

Optimaliseer door middel van het creëren van een opening naar de spouw of vrije dakruimte.

Toelichting

Grotere variatie aan microklimaat.

Leveranciers

1-laagse inbouwvleermuiskast

VMPM1 Unitura | 1-laagse inbouwvleermuiskast
Unitura
VMPM1e Unitura | 1-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
Unitura
VMPM1u Unitura | 1-laagse inbouwvleermuiskast uitbreidingsdeel
Unitura
IB VL 06 Vivara pro | 1-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
Vivara pro
IB VL 08 Vivara pro | 1-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
Vivara pro
IB VL 10 Vivara pro | 1-laagse inbouwvleermuiskast groot hout
Vivara pro
2FR Schwegler | 1-laagse inbouwvleermuiskast
Schwegler
IW1 Schwegler | 1-laagse inbouwvleermuiskast (winter)
Schwegler
Tichelaarkast klein | 1-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
FaunusNature

2-laagse inbouwvleermuiskast

VMPM2 Unitura | 2-laagse inbouwvleermuiskast
Unitura
VMPM2e Unitura | 2-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
Unitura
VMPM2u Unitura | 2-laagse inbouwvleermuiskast uitbreidingsdeel
Unitura
IB VL 05 Vivara pro | 2-laagse inbouwvleermuiskast
Vivara pro

3-laagse inbouwvleermuiskast

VMPM3 Unitura | 3-laagse inbouwvleermuiskast
Unitura
VMPM3e Unitura | 3-laagse inbouwvleermuiskast met entreesteen
Unitura
VMPM3u Unitura | 3-laagse inbouwvleermuiskast uitbreidingsdeel
Unitura
Tichelaarkast | 3-laagse inbouwvleermuiskast/kraamkast met entreesteen
FaunusNature

Kraamverblijf inbouwvleermuiskast

VMPMG1 Unitura | Inbouwvleermuiskast groot
Unitura
VMPK2 | Inbouwvleermuiskast NOM
Unitura
VMPMK1 Unitura | Inbouwvleermuiskast kraamkast
Unitura
VMPW1 Unitura | Inbouwvleermuiskast massa winter
Unitura

Bronvermelding

Websites

Website: https://www.conservationevidence.com/actions/1024 bekeken op 9/08/18 | Toepassingssucces kasten| Gebruikt voor functie indicatie.

Artikelen en publicaties

Rapport: Bureau Waardenburg (rapportnr. 12-156)/2012 Vleermuiskasten. | Toepassing, gebruik en succesfactoren | Gebruikt voor functie indicatie

Artikel: Hoksberg, 2022 | Informatie over functionaliteit van vleermuiskasten voor laatvliegers (zomerverblijven individu incidenteel; kraamverblijfplaatsen ongeschikt) | Gebruikt voor functie indicatie

Rapport en bijlagen (soortenfiches): Schillemans et al., 2021 | Informatie over maatvoering en functionaliteit | Gebruikt als functie indicatie en basisinfo

Memo: Wortelboer, 2023 | Resultaten monitoring SMP Woonkwartier. Informatie over functionaliteit van vleermuiskasten. Veel kleine kasten in gebruik door dwergvleermuizen | Gebruikt voor functie indicatie

Memo: Wortelboer, 2023 | Resultaten monitoring SMP Leystromen. Informatie over functionaliteit van vleermuiskasten. Veel kleine kasten in gebruik door dwergvleermuizen; twee grote vleermuiskasten in gebruik als zomerverblijf door laatvliegers | Gebruikt voor functie indicatie