Vleermuisverblijf in overstek

V007

Verblijfplaatsen worden gerealiseerd door ruimte te maken in het dakoverstek.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

In de loze ruimte van het dakoverstek kunnen vleermuisvoorzieningen gecreëerd worden met wegkruipmogelijkheden voor verschillende soorten. Dit kan zowel aan kopgevels of aan zijgevels gerealiseerd worden. Verschillende voorbeelden worden hieronder weergegeven.

Voor variatie in microklimaat is het aanbevolen om meerdere voorzieningen in verschillende windrichtingen te realiseren. Ook zou er gekeken kunnen worden naar verbindingen naar een verblijfplaats in de dakruimte en eventueel andere aangesloten ruimtes zoals spouwruimtes en zolderruimtes.

Doelsoorten

Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf & paarverblijf +
Bewezen in bestaande situatie
Kraamverblijf + Bij voldoende grootte
Bewezen in bestaande situatie
Winterverblijf (mits vorstvrij) + +
Bewezen in bestaande situatie

Ruige dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomer & paarverblijf +
Bewezen in bestaande situatie
Winterverblijf (mits vorstvrij) +
Bewezen in bestaande situatie

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf (alleen i.c.m. dakruimte) +
Anekdotisch bewezen
Kraamverblijf (alleen i.c.m. dakruimte) +/- bij voldoende grootte
Anekdotisch bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Minimummaten:
Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis:
– Zomer- en paarverblijf: gehele overstek
– Kraamverblijf: minimaal 15 m2

Laatvlieger:
– Zomerverblijf: minimaal 25 m2
– Kraamverblijf: minimaal 250 m2

Bovenstaande oppervlakte kan ook bereikt worden door meerlaags te werken of maatregel te combineren met andere gebouwdelen (bijvoorbeeld dakruimte)
Minimale diepte hangplek/verblijfruimte:
– Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis: 17-30 mm
– Laatvlieger: 25-30 mm

Toelichting

*1. Deze maatvoeringen zijn tot stand gekomen in een studie naar afmetingen van bestaande verblijfplaatsen. De afmetingen hebben een ruime foutmarge. Kleinere verblijfplaatsen hebben ook potentie, maar hiervoor is geen wetenschappelijke onderbouwing. *2. Ruimtes (luchtlagen) variëren in diepte waardoor verschillende soorten de meest optimale plekken kunnen kiezen. Interne migratie moet mogelijk zijn. Bij voorkeur i.c.m. toegang tot ruimte onder dakpannen, zie betreffende maatregel.

Invliegopening

In geval van verblijf in bestaande situatie, invliegopeningen gelijkend en op dezelfde locatie als bestaande invliegopeningen. Maak invliegopeningen op herkenbare plekken bijvoorbeeld met uitstekend randje.

Maten invliegopeningen:
– Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis: 17-20 bij 50-100 mm
– Laatvlieger: 20-30 bij 50-100 mm

Toelichting

Door invliegopeningen gelijkend aan bestaande invliegopeningen te maken is de kans dat het nieuwe verblijf weer ontdekt wordt groter. Door invliegopeningen met uitstekend randje te maken worden ze sneller ontdekt omdat vleermuizen deze plekken verkennen.

Locatie

De maatregel bevindt zich in de dakrand.

Hoogte

De maatregel moet op een hoogte hoger dan 3 meter, indien niet mogelijk door gebouwconstructie (bijvoorbeeld als gebouw minder dan 3 meter hoog is) minimaal 2,5 meter hoog (terugvaloptie) van maaiveld komen.

Toelichting

I.v.m. roofdieren (kat, steenmarter)

Verlichting

Geen directe verlichting op invliegopening.

Toelichting

Vleermuizen mijden verlichting.

Beplanting

Uitvliegroute vrij van obstakels als takken of bomen. Voldoende opgaand groen als foerageergebied en/of vliegroute in de omgeving van de verblijfplaats.

Toelichting

Een vleermuisvriendelijke omgeving kan de toegankelijkheid van verblijfplaatsen verbeteren.

Materiaal

Gebruik duurzaam, ademend materiaal (geen kunststof).

Toelichting

Voldoende hang- en kruipmogelijkheden. Voorkomen van oververhitting en risico op stikgevaar.

Optimalisatie

Opening naar spouwmuur ccreëren van opening naar vrije dakruimte en/of spouwruimte, zie Opening naar spouwmuur.

Toelichting

Grotere variatie aan microklimaat.

Leveranciers

Prefab producten

VML1 Unitura | Grote vleermuiskast voor kopgeveloverstekken
Unitura
VMP3 Unitura | Kleine vleermuiskast voor overstekken
Unitura

Maatwerk producten

Unitura | bedrijf gespecialiseerd in de productie van (prefab) maatwerk
Unitura
Miecon BV | bedrijf gespecialiseerd in de productie van maatwerkvoorzieningen
Miecon BV
Faunus Nature Creations | bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp van maatwerkoplossingen
Faunus Nature Creations

Bronvermelding

Artikelen en publicaties

Rapport & bijlagen (Fiches): Schillemans et al., 2021 | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit & maatvoering | Gebruikt voor functie indicatie en basisinfo

Kennisbijeenkomst na-isolatie en renovaties vleermuizen: RVO, 04/11/21 | Informatie over de effecten en mogelijkheden van na-isolatie en renovaties voor vleermuizen | Gebruikt als basisinfo

Voorbeeld foto's