Vleermuiskast hoeksteunoplossing (oplossing voor aardbevingsgebied Groningen)

V010

Permanente vleermuiskasten kunnen ingemetseld/ ingebouwd worden in de spouwruimte bij de hoeksteunoplossing (versterking).

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Permanente vleermuiskasten kunnen ingemetseld/ingebouwd worden in de spouwruimte bij de hoeksteunoplossing (versterking). Door de grote ruimte kunnen ook speciale grote vleermuiskasten worden ingebouwd. Deze kast kan tevens verbinding maken met de grote spouwruimte waardoor er verbinding is met de spouwmuur.

Doelsoorten

Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomer- en paarverblijf +
Onbekend
Winterverblijf (mits vorstvrij) +
Onbekend
Kraamverblijf +
Onbekend
Massa-winterverblijf -
Onbekend

Ruige dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomer- en paarverblijf +
Onbekend
Winterverblijf (mits vorstvrij) +
Onbekend

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Klein/Groot zomerverblijf +/- Te bepalen door ecoloog
Onbekend

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf +
Onbekend

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Minimale oppervlaktes:
Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis:
– Zomer-/paar-/winterverblijf: minimaal 0,35 m2
– Kraamverblijf: minimaal 2,5 m2

Gewone grootoorvleermuis:
– Zomer- en paarverblijf: minimaal 0,22 m2

Laatvlieger
– Zomerverblijf: minimaal 2,5 m2

Diepte hangplek:
– Gewone/ ruige dwergvleermuis: 17-30 mm
– Gewone grootoorvleermuis: 17-30 mm
– Laatvlieger: 25-30 mm

Een of meerlagig, in geval van winterverblijf bij voorkeur meerlagig (vorstvrij)
Openingen tussen compartimenten:
– Gewone/ruige dwergvleermuis: 17-20 bij 50-100 mm
– Gewone grootoorvleermuis: 17-20 bij 50-100 mm
– Laatvlieger: 20-30 bij 50 -100 mm

Toelichting

Gebruik bij voorkeur meerlagige kasten. Dit geeft extra variatie in microklimaat en extra uitwijkmogelijkheden voor vleermuizen bij wisselende weersomstandigheden. Bij (potentiële) winterverblijfplaatsen hebben meerlagige kasten de sterke voorkeur om doorvriezing te voorkomen.

Invliegopening

Entreesteen of invliegopening in kast zelf.
Minimale maten invliegopeningen:
– Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis: 17-20 mm hoog bij 50 – 100 mm breed
– Gewone grootoorvleermuis: 17-20 mm hoog bij 50-100 mm breed
– Laatvlieger: 20-30 mm hoog bij 50-100 mm breed

Toelichting

Bij te grote openingen komen er ook vogels in Minimum van 20-30 mm breed is bevoeld voor grotere soorten als laatvlieger Indien doelstelling alleen kleinere soorten is, is de terugval optie 17-20 mm breed.

Locatie

De kast wordt geplaatst in de kopgevel.

Toelichting

Mogelijkheid verplaatsing naar andere gevel (microklimaat).

Hoogte

> 3 meter vanaf vlak oppervlakte

Toelichting

I.v.m. roofdieren (kat, steenmarter).

Verlichting

Geen directe verlichting op invliegopening.

Toelichting

Vleermuizen mijden verlichting.

Beplanting

Uitvliegroute vrij van obstakels als takken of bomen. Voldoende opgaand groen als foerageergebied en/of vliegroute in de omgeving van de verblijfplaats.

Toelichting

Toegankelijkheid van het verblijf.

Windrichting

Bij meerdere voorzieningen zorgen voor variatie in windrichting.

Toelichting

Variatie in microklimaat (bezonning).

Materiaal

Buitenkant van multiplex welke van de binnenzijde opgeruwd is door bijvoorbeeld frezen van inkepingen. Binnenkant van houtwolcement.

Toelichting

Voldoende hang- en kruipmogelijkheden.

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door het creeëren van een opening naar de spouw of vrije dakruimte.

Toelichting

Dit zorgt voor een grote variatie aan het microklimaat.

Leveranciers

Prefab producten

VMPM4 Unitura | Entreesteen voor koppeling van kast
Unitura
IB VL 02 Vivara Pro | Entreesteen voor koppeling van kast
Vivara Pro

Maatwerk producten

Unitura | bedrijf gespecialiseerd in de productie van (prefab) maatwerk
Unitura
Miecon BV | bedrijf gespecialiseerd in de productie van maatwerkvoorzieningen
Miecon BV
Faunus Nature Creations | bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp van maatwerkoplossingen
Faunus Nature Creations

Bronvermelding

Artikelen en publicaties

Rapport en bijlagen (soortenfiches): Schillemans et al., 2021 | Informatie over maatvoering en functionaliteit | Gebruikt als functie indicatie en basisinfo

Voorbeeld foto's