Gevelgroen met klimplanten

GG001

Leefgebied kan worden gerealiseerd door het aanbrengen gevelbeplanting.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Bekleding van gevels met klimplanten.

Doelsoorten

Huismus, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, bijen, dag- & nachtvlinders, kevers, zweefvliegen, spinnen

Nevendoelen

Geluiddemping, vertraging afvoer regenwater, waterretentie, biodiversiteit, natuurlijke koeling, opvang fijnstof, belevingswaarde.

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie/dekking ++
Anekdotisch bewezen

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Anekdotisch Bewezen

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Anekdotisch bewezen

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Anekdotisch bewezen

Fysieke richtlijnen

Locatie

Op gevels van gebouwen/parkeergarage. De beplanting bepaalt welke zonrichting en andersom.

Omvang

Alle groottes zijn mogelijk, maar een grotere omvang is beter. De grotere omvang biedt meer mogelijkheden voor soorten en bied meer verkoeling aan de omgeving.

Substraat

Huidige bodem of plantenbakken met potgrond.

Grondwerk

Optioneel verwijderen bestrating voor het openstellen van de bodem.

Aanplant

Aanplant van klimplanten klimop, wingerd, wilde kamperfoelie Bij voorkeur minimaal een deel van de planten wintergroen zodat deze jaarrond dekking bieden voor huismus.

Toelichting

Wilde, inheemse plantensoorten worden meer gebruikt door inheemse gebouwbewonende soorten.

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door het creeëren van een gevarieerde plantensamenstelling met jaarrond bloeiende planten. Dit biedt voedsel voor meerdere soortgroepen.

Toelichting

Door aansluiting met andere groenelementen kan dit bijdragen aan uitbreiding van foerageergebied en/of verbindingen voor vleermuizen.

Leveranciers

Klimdraadsystemen (grondgebonden)

Klimdraadsysteem | Unitura
Unitura

Niet grondgebonden systemen met vaste planten

MobiPanel | Modulaire groenwand oplossing met vaste planten
Mobilane
SemperGreenwall Outdoor | Modulaire groenwand oplossing met vaste planten
Semper Green

Bronvermelding

Website

Website: Buldit geraadpleegd 13-9-2018 | Kosten gevelwand | Gebruikt kosteninschatting gevelwanden.

Mondelinge bronnen

Mondeling mededeling: Martin van de Reep, stadsvogelspecialist, mei 2018 in kader van SMP Den Haag | Gebruik van (bloeiende) klimop als nestplaats voor huismus | Functionaliteit nestlocatie voor huismus is wetenschappelijk bewezen.

Artikelen en publicaties

Vleermuizen van Europa en NW-Afrika | Dietz et al., 2011 Info over foerageergedrag vleermuizen | Gebruikt voor bepaling functionaliteit.

Direct naar

Deze pagina is op 15 november, 2023 om 10:55 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's