Ecodak met gras en kruiden

D003

Foerageergebieden kunnen worden gerealiseerd door het aanbrengen flora op daken.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Groene dakbedekking bestaande uit gras en kruiden, veelal toegepast op platte of licht hellende daken.

Doelsoorten

Huismus, spreeuw, zwarte roodstaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Zwarte roodstaart

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied +
Onbekend

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied +/- Afhankelijk van de aanwezigheid van dekking
Onbekend

Spreeuw

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebeid +
Onbekend

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied + Te bepalen door ecoloog, afhankelijk van grootte
Onbekend

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied + Te bepalen door ecoloog, afhankelijk van grootte
Onbekend

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied + Te bepalen door ecoloog, afhankelijk van grootte
Onbekend

Fysieke richtlijnen

Locatie

De locatie van de maatregel is op platte of lichts hellende daken.

Omvang

In elke omvang toe te passen, hoe groter hoe beter!

Substraat

Laag substraat van 7 tot 15 cm dikte, afhankelijk van de draagvermogen van het dak.

Toelichting

Hoe groter de planten, hoe groter de substraatlaag moet zijn. Het is verstandig om een expert de draagkracht van het dak te laten bepalen.

Aanplant

Inheemse kruiden (zaden)

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door het combineren met verschillende vogelvoorzieningen. Een deel van het dak met een andere vegetatie (kruiden en
enkele doornstruiken of dichte struiken). Ook kan het dak worden aangesloten met andere groenelementen in de omgeving. De aanbreng van zonnepanelen, dood hout en waterelementen hebben ook positieve effecten op de doelsoorten.

Toelichting

I.v.m. meer nestgelegenheid, meer variatie aan voedsel (zaden en kevers), dekking tegen roofvogels en drinkwater voor vogels en vleermuizen.

Leveranciers

Overzicht producten

Unitura | Specialiteit hoog ecologische groendaken met inheemse kruiden en faunavoorzieningen
Unitura
Joosten Ecodak | Leverancier voor daktuinen
Joosten Ecodak

Bronvermelding

Website

Website:  https://www.milieucentraal.nl/inen-om-het-huis/klussen/groendak/ | Praktische informatie o.a. prijsindicatie | Gebruikt als basisinfo.

Artikelen en publicaties

Artikel: Performance monitoring of three ecoroofs in Portland, Oregon. Urban Ecosystens, Volume 11, Issue 4, 2008. | Isolatie en regenwater absorptie functie metingen | Gebruikt als basisinfo.

Artikel: Green roofs as urban ecosystems: Ecological structures, functions and services | Ecologische functies en maatvoering | Gebruikt als basisinfo.

Rapport: Heerewaarden & Zeegers (2019). Handreiking Natuurdaken. | Informatie over aanleg en optimalisatie natuurdaken | Gebruikt als basisinfo

Direct naar

Deze pagina is op 15 november, 2023 om 11:39 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's