Ecodak met struiken en bomen

D004

Foerageergebieden kunnen worden gerealiseerd door het aanbrengen flora op daken.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Groene dakbedekking bestaande uit struiken en bomen toegepast op platte of hellende daken.

Doelsoorten

Huismus, spreeuw, zwarte roodstaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, bijen, hommels en overige insecten

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Spreeuw

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Onbekend

Zwarte roodstaart

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied +
Onbekend

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied/dekking +
Onbekend

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied ++
Onbekend

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied ++
Onbekend

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied ++
Onbekend

Fysieke richtlijnen

Locatie

De locatie van de maatregel is op platte of lichthellende daken op 20 m hoogte.

Omvang

Bedekt het hele dak, en moet minimaal 6 m² zijn.

Substraat

Het dak is voorzien van laag met aarde van minimaal 50 cm, afhankelijk van het draagvermogen van het dak.

Aanplant

Variatie aan natuurlijke struiken en bomen zoals sleedoorn, meidoorn, vlier, zwarte els, heesters.

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door het combineren met verschillende vogelvoorzieningen. Een deel van het dak met een andere vegetatie (kruiden en
enkele doornstruiken of dichte struiken). Ook kan het dak worden aangesloten met andere groenelementen in de omgeving. De aanbreng van zonnepanelen, dood hout en waterelementen hebben ook positieve effecten op de doelsoorten.

Toelichting

I.v.m. meer nestgelegenheid, meer variatie aan voedsel (zaden en kevers), dekking tegen roofvogels en drinkwater voor vogels en vleermuizen.

Leveranciers

Overzicht leveranciers

Unitura | Specialiteit hoog ecologische groendaken met inheemse kruiden en faunavoorzieningen
Unitura
Joosten Ecodak | Leverancier voor daktuinen
Joosten Ecodak
Donkergroen | specialist realisatie groendaken (groenaannemer)
Donkergroen

Bronvermelding

Websites

Website: https://www.milieucentraal.nl/in/en-om-het-huis/klussen/groen/dak/ | Praktische informatie o.a. prijsindicatie | Gebruikt als basisinfo.

Artikelen en Publicaties

Artikel: Performance monitoring of three ecoroofs in Portland, Oregon. Urban Ecosystens, Volume 11, Issue 4, 2008. | Isolatie en regenwater absorptie functie metingen | Gebruikt als basisinfo.

Artikel: Green roofs as urban ecosystems: Ecological structures, functions and services| Ecologische functies en maatvoering | Gebruikt als basisinfo.

Rapport: Heerewaarden & Zeegers (2019). Handreiking Natuurdaken. | Informatie over aanleg en optimalisatie natuurdaken | Gebruikt als basisinfo

Direct naar

Deze pagina is op 13 november, 2023 om 15:04 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's