Vleermuisverblijf in technische ruimte

V015

Op appartementencomplexen uit de jaren ’50 en ’60 zijn vaak betonnen technische ruimtes aanwezig. Deze dienen voor bijvoorbeeld ventilatiesystemen of liftsystemen. Vaak is in deze bebouwing loze ruimte aanwezig die niet gebruikt wordt. Een dergelijke ruimte kan als vleermuisverblijf worden ingericht.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Op appartementencomplexen uit de jaren ’50 en ’60 zijn vaak betonnen technische ruimtes aanwezig. Deze dienen voor bijvoorbeeld ventilatiesystemen of liftsystemen. Vaak is in deze bebouwing loze ruimte aanwezig die niet gebruikt wordt. Een dergelijke ruimte kan als vleermuisverblijf worden ingericht.

Doelsoorten

Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis

Gebruiksadvies

Positief, toepassen en bij voorkeur monitoren.

Doelsoort en functionaliteit

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf en paarverblijf ++
Onbekend
Kraamverblijf +
Onbekend
Winterverblijf (mits vorstvrij) ++
Onbekend
Massa-winterverblijfplaats (alleen i.c.m. spouwmuur) +
Onbekend

Ruige dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf en paarverblijf ++
Onbekend
Winterverblijf (mits vorstvrij) ++
Onbekend

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijf en paarverblijf ++
Onbekend
Kraamverblijf +
Onbekend
Winterverblijf (mits vorstvrij) +
Onbekend

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Deel van de technische ruimte (welke niet in gebruik is) afzetten. Minimummaten per soort:
Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis:
– Zomer-, paar- en winterverblijf (mits vorstvrij): minimaal 0,35 m2
– Kraamverblijf: minimaal 15 m2
– Massawinterverblijf: gehele ruimte + spouwmuur

Gewone grootoorvleermuis:
– Zomer-, paar- en winterverblijfplaats: minimaal 1,5 m3 (let op kubieke meter)

Verschillende wegkruipmogelijkheden aanbrengen door:
– Beplating aan muren aan te brengen
– Voegen tussen bakstenen open houden
– Extra voorzet wand aanbrengen
– Vleermuisstenen aanbrengen

Diepte hangplek:
– Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis: 17-30 mm
– Gewone grootoorvleermuis: 17-30 mm

Toelichting

*1. Deze maatvoeringen zijn tot stand gekomen in een studie naar afmetingen van bestaande verblijfplaatsen. De afmetingen hebben een ruime foutmarge. Kleinere verblijfplaatsen hebben ook potentie, maar hiervoor is geen wetenschappelijke onderbouwing. *2. I.v.m. wegkruipbehoefte voor verschillende soorten zoals gewone grootoorvleermuis, gewone dwergvleermuis en baardvleermuis.

Invliegopening

Invliegopeningen via dakrand, open stootvoegen of entreesteen. Indien bestaand verblijf, invliegopeningen hetzelfde of gelijkend en op dezelfde locatie als bestaande invliegopeningen.

Maten invliegopeningen:
– Gewone dwergvleermuis/ruige dwergvleermuis: 17-20 mm bij 50-100 mm
– Gewone grootoorvleermuis: 17-20 mm bij 50-100 mm

Toelichting

Indien invliegopeningen op dezelfde locatie zitten als het huidige verblijf, worden ze sneller ontdekt.

Locatie

Opbouw op gebouw.

Hoogte

Invliegopening op een hoogte van minimaal 3 meter, boven onderliggend dakoppervlakte.

Verlichting

Geen directe verlichting op invliegopening of aanvliegroute.

Toelichting

Vleermuizen mijden verlichting.

Beplanting

Bomenrijen in de omgeving kunnen ervoor zorgen dat het gebouw en de verblijfplaats sneller ontdekt worden.

Materiaal

Maatwerk met voldoende ruwe ademende materialen, zoals steen, hout of houtbeton.

Optimalisering

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door het aanbieden van verschillende wegkruipmogelijkheden en het aanbrengen van een deur voor inspecties/monitoring/onderhoud.

Leveranciers

Leveranciers maatwerk

Unitura | bedrijf gespecialiseerd in de productie van (prefab) maatwerk
Unitura
Miecon BV | bedrijf gespecialiseerd in de productie van maatwerkvoorzieningen
Miecon BV
Faunus Nature Creations | bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp van maatwerkoplossingen
Faunus Nature Creations

Bronvermelding

Mondelinge bronnen

Input: Unitura.nl | Ontwerpmaatregel | Gebruikt als basisinformatie en voor functie indicatie.

Artikelen en publicaties

Rapport, resultaten inspectie Waalwijk:  Unitura.nl | Aangetroffen verblijfplaatsen in huidige technische maatregel | Gebruikt voor indicatie van effectiviteit

Voorbeeld foto's