Vleermuisverblijf in bestaande kelder

V013

Door een bestaande kelder en/of kruipruimte toegankelijk te maken voor vleermuizen en deze te optimaliseren kan een verblijfplaats gecreëerd worden die als winterverblijfplaats kan voorzien.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Door een bestaande kelder en/of kruipruimte toegankelijk te maken voor vleermuizen en deze te optimaliseren kan een verblijfplaats gecreëerd worden die als winterverblijfplaats kan functioneren.

Doelsoorten

Gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, franjestaart,

Gebruiksadvies

Positief, toepassen (Voorkeursmaatregel).

Doelsoort en functionaliteit

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Winterverblijf (mits vorstvrij) ++
Bewezen in bestaande situatie

Meervleermuis

Functie Functionaliteit Status
Winterverblijf (mits vorstvrij) ++
Bewezen in bestaande situatie

Watervleermuis

Functie Functionaliteit Status
Winterverblijf (mits vorstvrij) ++
Bewezen in bestaande situatie

Baardvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Winterverblijf (mits vorstvrij) ++
Bewezen in bestaande situatie

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Er moet een minimale ruimte van 40 m3 zijn; bij onvoldoende mogelijkheden 20 m3 (terugvaloptie). Er moeten verschillende compartimenten aangebracht worden en wegkruipvoorzieningen van circa 25 mm – 4,5 mm breed met een tochtvrije ruimte voor stabiele temperatuur (circa 0 – 9 °C).

Wegkruipvoorzieningen aanbrengen door:
– Speciale vleermuisstenen aan te brengen
– Beplating tegen muur aan te brengen
– Voegen tussen stenen open te laten
– Extra stenen muur met tussenruimte aan te brengen

Diepte hangplek:
– Gewone grootoorvleermuis: 17-30 mm
– Baardvleermuis: 17-30 mm
– Meervleermuis: 25-35 mm

Toelichting

*1. Deze maatvoeringen zijn tot stand gekomen in een studie naar afmetingen van bestaande verblijfplaatsen. De afmetingen hebben een ruime foutmarge. Kleinere verblijfplaatsen hebben ook potentie, maar hiervoor is geen wetenschappelijke onderbouwing. *2. Door verschillende compartimenten & wegkruipmogelijkheden kan de ruimte geschikt gemaakt worden voor verschillende vleermuissoorten.

Invliegopening

Toegang kan via meerdere opties: via rechtstreekse invliegopeningen, via spouw of via ventilatieopeningen. De invliegopeningen dienen hufterproof en marterproof te zijn (niet te openen, geen mogelijkheden op brandstichting of vuurwerk).

In geval van bestaand verblijf, invliegopeningen hetzelfde of gelijkend en op dezelfde locatie als huidige invliegopeningen.
Maten invliegopeningen:
– Gewone grootoorvleermuis: 17-20 mm bij 50-100 mm
– Baardvleermuis: 17-20 mm bij 50-100 mm
– Meervleermuis: 25-35 bij 50-100 mm

Locatie

Kelder, bij voorkeur op hoogte grondwaterniveau.

Toelichting

Overwinteringsplaatsen voor vleermuizen hebben een hoge luchtvochtigheid nodig om uitdroging van overwinterende vleermuizen te voorkomen.

Hoogte

Invliegopening bij voorkeur op 2 meter. Indien dit niet mogelijk is, lager bij de grond.

Toelichting

In verband met predatie. Vleermuizen kunnen ook goed invliegen op lagere hoogtes.

Verlichting

Geen verlichting in de kelder zelf en geen verlichting op invliegopening en aanvliegroute.

Toelichting/opmerking

Vleermuizen mijden verlichting.

Beplanting

Uitvliegroute vrij van obstakels als takken of bomen. Voldoende opgaand groen als foerageergebied en/of vliegroute in de omgeving van de verblijfplaats.

Toelichting

Een vleermuisvriendelijke omgeving kan de toegankelijkheid van verblijfplaatsen verbeteren.

Windrichting

Opening kan in verschillende windrichtingen geplaatst worden.

Materiaal

Ruwe materialen en hangplekken d.m.v. balken, varkensroosters en speciale vleermuisbakstenen zijn nodig. Ook moet er een hoge luchtvochtigheid zijn. Dit kan door water toe te laten in de kelder.

Toelichting

I.v.m. grip en voorkomen van uitdrogen.

Leveranciers

Leveranciers maatwerk

Unitura | bedrijf gespecialiseerd in de productie van (prefab) maatwerk
Unitura
Miecon BV | bedrijf gespecialiseerd in de productie van maatwerkvoorzieningen
Miecon BV
Faunus Nature Creations | bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp van maatwerkoplossingen
Faunus Nature Creations

Bronvermelding

Artikelen en publicaties

Rapport: Vleermuisverblijf door van bSR ecologisch advies & Zoogdiervereniging | Informatie over materiaalgebruik en eisen | Gebruikt als basisinfo

Artikel: Bongers, 2010 | Overwinterde vleermuizen op Utrechtse Heuvelrug. Gebruik van kunstmatige vleermuisbunkers door watervleermuis | Gebruikt als indicatie functionaliteit

Artikel: Douma, 2015 | Ervaring functionaliteit maatregel | Gebruikt als basisinfo en indicatie van functionaliteit

Direct naar

Deze pagina is op 28 november, 2023 om 15:55 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's