Ondergronds vleermuiswinterverblijf

V014

Verblijfplaatsen worden gerealiseerd door een ondergrondse bunker te maken voor vleermuizen.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Een ondergrondse bunker voor vleermuizen.

Doelsoorten

Gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis, meervleermuis, Brandt’s vleermuis, franjestaart

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Winterverblijf (mits vorstvrij) ++
Bewezen in bestaande situatie

Meervleermuis

Functie Functionaliteit Status
Winterverblijf (mits vorstvrij) ++
Bewezen in bestaande situatie

Watervleermuis

Functie Functionaliteit Status
Winterverblijf (mits vorstvrij) ++
Bewezen in bestaande situatie

Baardvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Winterverblijf (mits vorstvrij) ++
Bewezen in bestaande situatie

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

De bunker ligt 0,5 tot 1 m onder de grond. Er is een ontluchtingspijpje op het hoogste punt aanwezig. De grootte van de bunker is groter dan 40 m³. Bij onvoldoende mogelijkheden is 20 m³ ook mogelijk.

Wegkruipvoorzieningen aanbrengen door:
– Speciale vleermuisstenen aan te brengen
– Beplating tegen muur aan te brengen
– Voegen tussen stenen open te laten
– Extra stenen muur met tussenruimte aan te brengen

Diepte hangplek:
– Gewone grootoorvleermuis: 17-30 mm
– Baardvleermuis: 17-30 mm
– Meervleermuis: 25-35 mm

Toelichting/opmerking

*1. Deze maatvoeringen zijn tot stand gekomen in een studie naar afmetingen van bestaande verblijfplaatsen. De afmetingen hebben een ruime foutmarge. Kleinere verblijfplaatsen hebben ook potentie, maar hiervoor is geen wetenschappelijke onderbouwing. *2. Voor de afvoer van geur.

Invliegopening

Meerdere toegangsopties, via rechtstreekse invliegopeningen, via spouw of via ventilatieopeningen.  Invliegopeningen dienen hufterproof en marterproof te zijn (niet te openen, geen mogelijkheden op brandstichting of vuurwerk).

In geval van bestaand verblijf, invliegopeningen hetzelfde of gelijkend en op dezelfde locatie als huidige invliegopeningen
Maten invliegopeningen:
– Gewone grootoorvleermuis: 17-20 mm bij 50-100 mm
– Baardvleermuis: 17-20 mm bij 50-100 mm
– Meervleermuis: 25-35 bij 50-100 mm

Toelichting

Door ruwe materialen kunnen vleermuizen goed landen en naar binnen kruipen.

Locatie

De ingang ligt bij voorkeur op een locatie waar vleermuizen foerageren, zodat de kans op ontdekken groter wordt.

Hoogte

De invliegopening op minstens 2 m hoogte, indien niet mogelijk lager bij de grond.

Verlichting

Geen directe verlichting op invliegopening en aanvliegroute.

Toelichting

Vleermuizen mijden verlichting.

Beplanting

Mogelijk boven op de bunker beplanting plaatsen. Er moet voldoende opgaand groen aanwezig zijn dienend als foerageergebied en/of vliegroute in de omgeving van de verblijfplaats.

Toelichting

Een vleermuisvriendelijke omgeving kan de toegankelijkheid van verblijfplaatsen verbeteren.

Windrichting

Opening verblijf op het noorden gericht. Indien dit niet mogelijk is richten op het westen of oosten.

Materiaal

Het verblijf ligt op de grondwaterspiegel en het dak is permeabel. Bij voorkeur water in de bunker laten lopen (regenwater) zodat een vochtige locatie ontstaat. Gebruik prefabelementen zoals:
– Betonnen rioolbuizen
– Betonputten
– Prefab kelder
– Prefab garage

Er moet ook een ontluchtingspijpje aanwezig zijn. Gebruik ruwe materialen zoals baksteen, hout etc. Creëer hangplekken met bijvoorbeeld varkensroosters en ruwe balken. Breng ook speciale wegkruipmogelijkheden aan zoals houten betimmering, speciale vleermuisbakstenen, extra muurtjes tegen wanden (met tussenruimte van 2,5 – 4,5 cm).

Toelichting

Zo vochtig mogelijke ruimte om uitdroging te voorkomen. Ruw materiaal i.v.m. grip vleermuizen.

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door de grond/puinlaag boven op de bunker te gebruiken om planten in te zaaien en kansen te creëren voor vlinders en andere insecten. Een andere mogelijkheid is om een check en schoonmaakluik voor mensen installeren. Ook kan een waterpoel of vijver voor de bunker aangelegd worden om vleermuizen naar de locatie lokken.

Leveranciers

Prefab producten

VK ST 02 Vivara Pro | Vleermuissteen wegkruiplek voor bunkers/kelders
Vivara Pro

Maatwerk leveranciers

Unitura | bedrijf gespecialiseerd in de productie van (prefab) maatwerk
Unitura
Miecon BV | bedrijf gespecialiseerd in de productie van maatwerkvoorzieningen
Miecon BV
Faunus Nature Creations | bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp van maatwerkoplossingen
Faunus Nature Creations

Bronvermelding

Website

Website: NABU (Naturschutzbund)/ 10/8/18 | Voorbeeld gebruik maatregel in Duitsland | Gebruikt als basisinfo en erkenning.

Website: Vivara | Pro Prefab verblijf | Gebruikt als basisinfo.

Artikelen en publicaties

Folder: Vleermuisbunker & Vlinderburcht – Stichting Oase, 2011 | Koppelkans Vleermuisbunker | Gebruikt voor optimalisatie.

Rapport:  Vleermuisverblijf door van bSR ecologisch advies & Zoogdiervereniging | Informatie over materiaalgebruik en eisen | Gebruikt als basisinfo

Artikel: Douma, 2015 | Ervaring functionaliteit maatregel | Gebruikt als basisinfo en indicatie van functionaliteit

Artikel: Haarsma, 2013 | Voorbeeld maatregel | Gebruikt als basisinfo en indicatie van functionaliteit

Artikel: Bongers, 2010 | Overwinterde vleermuizen op Utrechtse Heuvelrug. Gebruik van kunstmatige vleermuisbunkers door watervleermuis | Gebruikt als indicatie functionaliteit

Direct naar

Deze pagina is op 28 november, 2023 om 15:55 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's