Opschuiven vogelschroot

HM006

Indien er toegang wordt gerealiseerd tot de eerste twee rijen dakpannen door het opschuiven van de vogelschroot, kan hier een huismusverblijf worden gerealiseerd.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Indien er toegang wordt gerealiseerd tot de eerste twee rijen dakpannen door het opschuiven van de vogelschroot, kan hier een huismusverblijf worden gerealiseerd. Ook kan er voor gekozen om helemaal geen vogelschroot toe te passen.

Doelsoorten

Huismus

Gebruiksadvies

Toepassen, (Voorkeursmaatregel).

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Nestlocatie ++
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

De dakruimte onder de eerste twee rijen dakpannen moet bereikbaar zijn via de dakgoot of andere openingen. De vogelschroot moet dus boven deze twee rijen worden geplaatst, of geheel worden weggelaten. De gehele lengte van het huis moet toegankelijk zijn. Bij onvoldoende mogelijkheden >50% toegankelijk maken. De dakruimte moet 80 mm hoog zijn, gemeten van de dakplaat tot de onderkant van de pan (haaks gemeten op de dakplaat).

Toelichting

Een nest onder de eerste rij dakpannen is gevoelig voor predatie door kauwen. I.v.m. kiezen optimale plaats en ruimte voor meerdere nesten.

Invliegopening

De invliegopening is doorgaans via de dakgoot en 30 tot 50 mm hoog.

Locatie

In geval van isolatie alleen toepassen aan oost- en/of noordzijde.

Toelichting

i.v.m. oververhitting.

Hoogte

De dakpannen moeten minimaal 3 m hoog zijn.

Beplanting

Zorg voor een huismusvriendelijke omgeving met voldoende:
– Dekking in de directe omgeving van de verblijfplaats
– Voldoende inheems groen (bij voorkeur struiken)
– Niet te veel grote bomen
– Droge zandige plekken
– Water

Toelichting

Een huismusvriendelijke omgeving kan de functionaliteit van verblijfplaatsen verbeteren.

Windrichting

Zorg voor toepassing in meerdere windrichtingen. Uit onderzoek lijken huismussen een voorkeur voor zuid en oostelijke daken te hebben (al broed ook een aanzienlijk aantal op noord en westelijke daken).

Toelichting

Bij zuidelijke daken kan de temperatuur wel oplopen. Om te zorgen voor voldoende variatie in microklimaat bij aangeboden nestplekken is het toepassen van verschillende windrichtingen noodzakelijk.

Materiaal

Dunne multiplexplaat of gripgaas op het dakvlak tussen de isolatie en de tengels, over de onderste twee rijen dakpannen.

Leveranciers

Overzicht producten

GG2 Unitura | Gripgaas voor grip/bescherming dakplaat
Unitura
VMS1 Unitura | Vogelmuisschroot
Unitura

Bronvermelding

Mondelinge bronnen

Toetsing maatregel: Martin van de Reep, stadsvogeldeskundige, Juli 2018 | Aanvullingen en commentaar op maatregel | Gebruikt voor verbetering maatvoering etc.

Artikelen en publicaties

Kennisdocument Huismus:  BIJ12/ Juli 2017 | Wettelijke leidraad mitigatie | Gebruikt als basisinfo.

Rapport achteruitgang huismus Groot-Brittannië: Vincent, 2015 | Informatie over nestplekken onder daken | Gebruikt als indicatie verblijfplaatsen

Notitie: Mol et al., 2019 | Informatie over microklimaat op nestplek bij geïsoleerde daken versus niet-geïsoleerde daken. Het verschil betrof 1-3 graden. Daarnaast leken huismussen ook een voorkeur voor oostelijke en zuidelijk georiënteerde daken te hebben. | Gebruikt als basis info en bijstelling eis*

Rapport: Van der Zwan-Krijn & Kappers, 2023 | Geen significant verschil tussen geïsoleerde woningen en niet-geïsoleerde woningen in microklimaat. Wel werd er sterkere fluctuaties waargenomen bij geïsoleerde woningen. Dit was echter niet significant Gebruikt als basis info en bijstelling eis*

*eis: Alleen noord- en oostzijde toe te passen bij geïsoleerde daken. In plaats daarvan is gekozen om als eis op te nemen dat maatregel in meerdere windrichtingen wordt toegepast om voor voldoende variatie in microklimaat te zorgen.

Rapport: Effectiviteit van maatregelen voor de Huismus | Wortel et al., 2023 | Sovon | Informatie over bezetting van neststenen door gierzwaluwen en huismus | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit.

Voorbeeld foto's