Aanpassing gevelrand voor gierzwaluw

GZ006

Nestplekken voor gierzwaluwen worden gerealiseerd door het maken van invliegopeningen in de gevel.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Door het creëren van een invliegopening in de gevel (onder de dakrand) kunnen potentiële nestplekken onder het dak toegankelijk gemaakt worden voor gierzwaluwen.

Doelsoorten

Gierzwaluw

Gebruiksadvies

Vanwege hoge temperaturen onder daken in de zomer, wordt deze maatregel negatief beoordeeld. Niet toepassen. Zie ook pagina Gierzwaluw en maatregel gierzwaluwdakpannen. Niet wetenschappelijk bewezen dat maatregel leidt tot succesvol broeden en in stand blijven van de populatie. 

Klimaatbestendigheid: negatief.  

Windrichting

Maatregel levert toegang tot schuin dak dat in meerdere of mindere mate door de zon beschenen kan worden. Alleen als de maatregel toegang geeft tot een dak dat steiler is dan 50° dat ligt op de noordzijde, kan de maatregel overwogen worden. 

Doelsoort en functionaliteit

Gierzwaluw

Functie Functionaliteit Status
Nestlocatie -
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

De maatregel bevat meerdere nestplekken geclusterd bij elkaar met openingen met een minimale tussenruimte van 50 cm. Per woonhuis mogen er 1 tot 4 verblijven aanwezig zijn en per woningblok 4 tot 10. De broedruimte moet minimaal 350 cm² zijn en is optimaal met 800 cm².

Toelichting

Meerdere nesten vanwege koloniebroeder.

Invliegopening

De invliegopening is horizontaal 30 x 65 mm en verticaal 30x 65 mm. De opening is 20 mm boven de bodem van binnen gemeten.

Locatie

De maatregel begeeft zich op een hoekwoning direct onder de daktrim (kantpan).

Toelichting

I.v.m. uitvliegruimte (3 m hoog en 1 m breed)

Hoogte

De nestplek is op minimaal 3 m hoogte. Indien hoger mogelijk is, heeft dat de voorkeur. Als er verkeer aanwezig is in de uitvliegroute dan moet hij minimaal 5 m hoog zijn.

Toelichting

I.v.m. uitvliegruimte (3 m hoog en 1 m breed)

Beplanting

Geen hoge beplanting in directe omgeving.

Toelichting

I.v.m. uitvliegruimte (3 m hoog en 1 m breed)

Zon

Maatregel niet in de volle zone: gevel met noord expositie, oost expositie of in de schaduw van een dakgoot.

Toelichting

Nesten mogen niet te heet worden in de middagzon en tegen regeninslag.

Materiaal

De maatregel moet gemaakt zijn van duurzaam materiaal en is onbehandeld met chemische middelen.

Toelichting

I.v.m. behoud van voorziening en gezondheid inwoners.

Optimalisatie

Optimaliseer de maatregel door meerdere nesten bij elkaar te plaatsen.

Leveranciers

Producten

GG2 | Unitura - gripgaas voor dakvlak
Unitura

Bronvermelding

Websites

Kennisdocument Gierzwaluw: BIJ12/ Juli 2023 | Wettelijke leidraad mitigatie | Gebruikt als basisinfo.

Gierzwaluwbescherming Nederland (gierzwaluwbescherming.nl)

Artikelen en publicaties

Artikel: 20 jaar gierzwaluwen inventariseren Noordwijk | Verkade et al., 2015 | Informatie over broedsucces van gierzwaluwen onder daken |  Gebruikt als indicatie voor functionaliteit

Artikel: Gierzwaluwen nader bekeken. 10 jaar waarnemingen met camera’s bij nesten | Wortelboer, R., 2015 | Informatie over broedbiologie, broedperiode, kalender en effect van hoge temperatuur op broedsucces | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit

Artikel: Temperatuur in inbouw-nestkasten voor gierzwaluwen | Hoekstra, van der Lelie & Schröder, 2023 | Gebruikt als indicatie voor te hoge temperatuur in nestplaatsen

Artikel: Temperaturen in gierzwaluw-neststenen | Hoekstra & van der Lelie, 2021 | Gebruikt als indicatie voor te hoge temperatuur in nestplaatsen

Rapport: EcoQuickscan, 2019. Verslag temperatuurmonitoring definitieve mitigatie van gierzwaluwen bij het voormalig V&D gebouw te Utrecht | Gebruikt als indicatie voor te hoge temperatuur in nestplaatsen

Rapport: Nestplaatsen voor gierzwaluwen en oververhitting | Mourmans, 2005 | Zwaluwen Adviesbureau | Gebruikt als indicatie voor te hoge temperatuur in nestplaatsen

Rapport: Pilotstudie 2022 -effecten van energetische verbetering van woningen op beschermde gebouwbewonende soorten | Van der Zwan-Krijn, M. & E.F. Kappers, 2023 | Gebruikt als indicatie voor te hoge temperatuur in nestplaatsen

Rapport: Inventarisatie van gierzwaluwen in Amsterdam, Amstelveen en Diemen. Vijf jaar onderzoek aan de nestplaatsen (2013-2017) | De Jong & Wonders, 2018 | Informatie over broedsucces van gierzwaluw onder daken | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit

Voorbeeld foto's