Betimmering rondom schoorsteen

V005

Verblijfplaatsen kunnen worden gerealiseerd door het realiseren van ruimtes binnen een schoorsteen.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Schoorstenen zijn door beschikbare ruimte en gebruik (verwarming) vaak geschikte plekken voor vleermuisverblijfplaatsen. Er zijn verschillende opties voor het aanpassen van de schoorsteen:
• Betimmering rond bestaande schoorsteen
• Maken van extra openingen richting spouwmuur in schoorsteen

Doelsoorten

Gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis.

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijfplaats en paarverblijfplaats +
Anekdotisch bewezen
Kraamverblijf +/- Te bepalen door ecoloog
Anekdotisch bewezen
Winterverblijfplaats (mits vorstvrij) +/- Te bepalen door ecoloog
Anekdotisch bewezen

Ruige dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Zomerverblijfplaats en paarverblijfplaats +
Anekdotisch bewezen
Winterverblijfplaats (mits vorstvrij) +/- Te bepalen door ecoloog
Anekdotisch bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Rondom de gehele schoorsteen met openingen naar dakvlak en spouwmuur (schoorsteen). Minimum oppervlaktes:
Gewone/ruige dwergvleermuis:
– Zomer-/paarverblijf en winterverblijf: minimaal 0,35 m2
– Kraamverblijf: 15 m2

In schoorsteen dient het verblijf rondom gehele schoorsteen gerealiseerd te worden. Tevens kan oppervlakte ook gehaald worden door openingen naar dakvlak te creëren. De minimale diepte van de verblijfplaatsen (hangplekken) zijn:
– Gewone/ruige dwergvleermuis: 17-30 mm

Oppervlakte kan ook bereikt worden door meerdere lagen aan te brengen. Interne migratie naar andere ruimtes moet mogelijk zijn vanuit oogpunt van variatie in microklimaat.

Toelichting

*1. Deze maatvoeringen zijn tot stand gekomen in een studie naar afmetingen van bestaande verblijfplaatsen. De afmetingen hebben een ruime foutmarge. Kleinere verblijfplaatsen hebben ook potentie, maar hiervoor is geen wetenschappelijke onderbouwing. *2. Let op brandveiligheid! Bij twijfel raadpleeg een brandveiligheidsexpert.

Invliegopening

Grootte invliegopeningen per soort:
– Gewone/ruige dwergvleermuis: 17-20 mm bij 50-100 mm

In geval van bestaand verblijf: invliegopeningen gelijkend en op dezelfde locatie als bestaande invliegopeningen. Zorg voor duidelijke herkenningspunten bij invliegopeningen (bijvoorbeeld uitstekend randje). Vleermuizen gebruiken duidelijke herkenningspunten om invliegopeningen te lokaliseren.

Toelichting

Door invliegopeningen gelijkend op de huidige invliegopeningen te realiseren, is de kans op ontdekking van de nieuwe verblijfplaats groter.

Locatie

Bovenop en/of aan de zijkant van een gebouw.

Hoogte

De voorziening moet op een hoogte van minstens > 3 meter t.o.v. maaiveld worden geplaatst.

Toelichting

I.v.m. roofdieren (kat, steenmarter).

Verlichting

Geen directe verlichting op invliegopening.

Toelichting

Vleermuizen mijden verlichting.

Beplanting

Uitvliegroute vrij van obstakels zoals takken of bomen. Voldoende opgaand groen als foerageergebied en/of vliegroute in de omgeving van de verblijfplaats.

Toelichting

Toegankelijkheid van het verblijf.

Materiaal

De maatregel moet gemaakt worden van ruw, duurzaam materiaal.

Toelichting

Voldoende hang- en kruipmogelijkheden.

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door het creeëren van een opening naar de spouw of vrije dakruimte. Ook kan de bovenzijde van het skelet voorzien worden van piepschuimen of tempex wegkruipplekken. Dit kan door een getand profiel aan te brengen met tanden van 50 mm. 

Toelichting

Dit zorgt voor een grote variatie aan het microklimaat.

Leveranciers

Leveranciers maatwerkoplossingen

Unitura | bedrijf gespecialiseerd in de productie van (prefab) maatwerk
Unitura
Miecon BV | bedrijf gespecialiseerd in de productie van maatwerkvoorzieningen
Miecon BV
Faunus Nature Creations | bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp van maatwerkoplossingen
Faunus Nature Creations

Bronvermelding

Artikelen en publicaties

Rapport en bijlagen (soortenfiches): Schillemans et al., 2021 |  Informatie over maatvoering en functionaliteit | Gebruikt als functie indicatie en basisinfo

Direct naar

Deze pagina is op 28 november, 2023 om 15:50 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's