Gierzwaluwkast in gevel

GZ001

Verblijfplaatsen kunnen worden gerealiseerd door het aanbrengen van permanente gierzwaluwkasten in de gevel.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Het plaatsen van permanente gierzwaluwkasten in de gevels van woningen.

Doelsoorten

Gierzwaluw en huismus

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Gierzwaluw

Functie Functionaliteit Status
Nestlocatie ++
Wetenschappelijk bewezen

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Nestlocatie ++
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

De maatregel bevat één of meerdere nestplekken ingebouwd in een gevel. Meerdere nestplekken kunnen bij elkaar worden toegepast, bij voorkeur in groepjes van 3-5 bij elkaar. Indien in groepjes kunnen deze neststenen tegen elkaar aan worden ingebouwd. De broedruimte (binnenmaten) voldoen aan de minimum-eisen voor gierzwaluwen: bodemoppervlak >=350 cm2, hoogte >=13 cm, diepte >= 13 cm en kleinste diagonaal >=20 cm (dus minimaal 13 cm hoog en 16 cm diep, of 16 cm hoog en 13 cm diep). 

Toelichting

Meerdere nesten vanwege status als koloniebroeder.

Invliegopening

Een opening van horizontaal 30 x 65 mm, en hoogte boven de bodem van maximaal 20 mm (van binnen gemeten).  

Locatie

In de gevel, vrij van obstakels zoals balustrades, vlaggenmasten, platte daken, wegen.

Toelichting

I.v.m. uitvliegruimte.

Hoogte

De nestplek moet op minimaal 3 meter hoogte, indien hoger mogelijk is heeft dat de voorkeur.  Optimaal vanaf 5m hoog.

Toelichting

I.v.m. uitvliegruimte.

Beplanting

Er mag geen hoge beplanting zijn in de directe omgeving.

Toelichting

I.v.m. uitvliegruimte.

Windrichting

Niet in de volle zon gedurende de dag: alleen plaatsen in gevels op windrichtingen tussen noordnoordwest en noordoost. Indien direct onder een voldoende brede dakgoot of overstek waar de zon in de zomer niet tussen 09:00 uur en 18:00 uur de direct op de kast schijnt, kunnen de kasten op alle windrichtingen worden ingebouwd. 

Toelichting

Nesten mogen niet te heet worden in de middagzon en tegen regeninslag.

Leveranciers

Overzicht producten

GZP2 Unitura | Inbouw gierzwaluwkast
Unitura
GZTH1 Unitura | Inbouw gierzwaluwkast met inspectieluik
Unitura
IB GZ 03 Vivara Pro | Inbouw gierzwaluwkast renovatie
Vivara Pro
IB GZ 04 Vivara Pro | Inbouw gierzwaluwkast renovatie - open
Vivara Pro
IB GZ 05 Vivara Pro | Inbouw gierzwaluwkast nieuwbouw
Vivara Pro
IB GZ 06 Vivara Pro | Inbouw gierzwaluwkast nieuwbouw - open
Vivara Pro
Brick Box Type 25A Schwegler | Inbouw gierzwaluwkast
Schweglershop.de
Brick Box 1HE Schwegler | Inbouw gierzwaluwkast
Schweglershop.de
Brick Box Type 17 Schwegler | Gierzwaluwkast extern
Schweglershop.de
ETICS-inbouwkast 1A | Inbouw gierzwaluwkast
Veldshop.nl
Orlando | Inbouw gierzwaluwkast met inspectieluik
faunusnature.com
Pino | Inbouw gierzwaluwkast
faunusnature.com

Lokinstallatie

GZTH1 Unitura | Inbouw gierzwaluwkast met inspectieluik
Unitura

Bronvermelding

Websites

Kennisdocument Gierzwaluw: BIJ12/ Juli 2023 | Wettelijke leidraad mitigatie | Gebruikt als basisinfo.

Checklist groene gebouwen, 1/2/19 | Informatie over succesvol toepassen van de maatregel in diverse plaatsen en gebruik door zowel gierzwaluw als huismus | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit

Gierzwaluwbescherming Nederland (gierzwaluwbescherming.nl) | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit

Artikelen en publicaties

Toetsing maatregel: Martin van de Reep, stadsvogeldeskundige, Juli 2018 | Aanvullingen en commentaar op maatregel | Gebruikt voor verbetering maatvoering etc.

Artikel: Gierzwaluwen nader bekeken | Wortelboer, 2015 | Informatie over broedsucces in oorspronkelijke nestplekken en kunstmatige nestplekken zoals nestkasten | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit.

Artikel: Hoekstra, van der Lelie & Schröder, 2023 | Temperatuur in inbouw-nestkasten voor gierzwaluwen. Limosa 96, 72-80 | Gebruikt als indicatie voor temperatuur in nestkast. 

Artikel: Hoekstra & van der Lelie, 2021 | Temperaturen in gierzwaluw-neststenen | Gebruikt als indicatie voor temperatuur in nestkast.

Artikel: 20 jaar gierzwaluwen inventariseren Noordwijk : Verkade et al., 2015 | Informatie over broedsucces Inbouwstenen gierzwaluwen | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit.

Rapport: Gierzwaluwen regio Amsterdam | De Jong & Wonders, 2018 | Informatie over bezetting van neststenen door gierzwaluwen en huismus | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit.

Artikel: Nest-boxes for Common Swifts | Schaub et al., 2016 | Informatie over gebruik van gierzwaluw nestkasten | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit.

Artikel: Hoe effectief zijn nestkasten voor gierzwaluwen en huismussen | Verburg, 2020 | Informatie over gebruik van nestkasten voor huismussen | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit.

Memo: Wortelboer, 2023 | Resultaten van monitoring SMP Leystromen. 9% van de inbouwkasten werd door gierzwaluw gebruikt. | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit

Rapport: Effectiviteit van maatregelen voor de Huismus | Wortel et al., 2023 | Sovon | Informatie over bezetting van neststenen door gierzwaluwen en huismus | Gebruikt als indicatie voor functionaliteit.

Voorbeeld foto's