Vogelvide

HM001

Inbrengen van een vogelvide onder de eerste rij dakpannen als nestlocatie voor huismussen ter vervanging van vogelschroot en daklat.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Inbrengen van een vogelvide onder de eerste rij dakpannen als nestlocatie voor huismussen ter vervanging van vogelschroot en daklat.

Deze maatregel niet toepassen! Is momenteel niet succesvol in huidige uitvoering!

Doelsoorten

Huismus

Gebruiksadvies

Niet toepassen als permanente maatregel. Nadere vergelijking nodig van huidige maatvoering en prototype. Aanpassing wellicht mogelijk, zodat toekomstig gebruik alsnog kan worden geadviseerd.

Doelsoort en functionaliteit

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Nestlocatie Niet functioneel (1,6% bezettingsgraad)
Wetenschappelijk aangetoond

Leveranciers

Overzicht producten

Vogelvide Monier
Monier

Bronvermelding

Websites

Website: Vivara pro Geraadpleegd 14 september 2018 | Prijsopgave vogelvide | Prijsopgave vogelvide.

Mondelinge input

Overleg: Vogelbescherming/ Arcadis | Prototype vogelvide werd wel gebruikt. Huidige voorziening schijnt af te wijken

Artikelen en publicaties

Vogelvide brochure:  Monier Geraadpleegd 14 september 2018 | Afmetingen en installatie vogelvide |Gebruikt als basisinfo

Monitoring van 4 woonwijken met 558 nestkasten/nestplaatsen: Arcadis, 2018 | Bezettingsgraad nestkasten/nestplaatsen huismussen na mitigatie renovatiewoningen | Onderbouwing functionaliteit nestkasten/nestplaatsen.asisinfo en foto.

Artikel: Verburg, 2020 | Hoe effectief zijn nestkasten voor gierzwaluwen en huismussen? Informatie over effectiviteit vogelvide van vogelbescherming | Onderbouwing functionaliteit

Artikel: Alefs & Schoppers, 2021 | Effectiviteit van de Vogelvide als broedplaats voor de huismus. Informatie over effectiviteit van de vogelvide van vogelbescherming | onderbouwing functionaliteit

Direct naar

Deze pagina is op 13 november, 2023 om 14:34 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's