Steenuilenkast in open schuur

SU001

Het plaatsen van een steenuilenkast in een open/voor steenuilen toegankelijke schuur.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Het plaatsen van een steenuilenkast in een open/voor steenuilen toegankelijke schuur.

Doelsoorten

Steenuil.

Gebruiksadvies

Positief, toepassen (voorkeursmaatregel).

Doelsoort en functionaliteit

Steenuil

Functie Functionaliteit Status
Nest- en roestplaats ++
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Er moet een uitloopplank van 2 m zijn. De meeste kasten zijn 80 x 35 x 50 cm. Kast kan eventueel op een bestaande balk geplaatst worden.

Invliegopening

De invliegopening is 70 mm en kan door middel van een tussenschot marterproof gemaakt worden.

Toelichting

Hier zijn bouwtekeningen voor te vinden op de site van Steenuilenoverleg Nederland (STONE).

Locatie

De maatregel moet worden geplaatst in een rustige omgeving, waterpas en niet te diep in de schuur.

Hoogte

De maatregel moet op een hoogte hoger dan 4 m komen.

Verlichting

Er mag geen directe verlichting richten op de nestkast.

Toelichting

I.v.m. verstoring.

Beplanting

De kast moet geplaatst worden in een kleinschalige omgeving met voldoende landschapselementen (singels, bomenrijen, boomgaard, etc.) en voldoende grasland (het liefst begraasd).

Windrichting

Opening mag niet op het zuid-westen worden geplaatst, want de kast mag niet de hele dag in de zon.

Materiaal

In de kast moeten kleine hoeveelheden nestmateriaal zoals turf of houtsnippers zijn. De kast zelf moet van duurzaam materiaal zoals multiplex gemaakt zijn.

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door de kast te laten ophangen door de lokale vogelwerkgroep.

Toelichting

I.v.m. monitoring, draagvlak en onderhoud.

Leveranciers

Producten

SULT1 | Steenuilenkast Unitura
Unitura
UK ST 01 | Nestkast steenuil Vivara Pro
Vivara Pro

Bronvermelding

Websites

Website: STONE Steenuilenoverleg Nederland http://www.steenuil.nl/nestkasten | Geraadpleegd op 28-08-2018 | Basisinformatie en bewezen gebruik in schuur | Gebruikt als basisinformatie.

Website: Vivara Pro | Aanschaf steenuilkast | Gebruikt voor prijsindicatie en afbeelding.

Artikelen en Publicaties

Rapport: Blitterswijk, Jacobs, & Jagers op Akkerhuis, 2009 | Bewezen gebruik steenuilkasten | Status veranderd in ‘bewezen’ op 28-08-2018.

Kennisdocument Steenuil: BIJ12, 2017 | Basisinformatie | Gebruikt als basisinfo.

Direct naar

Deze pagina is op 13 november, 2023 om 14:12 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's