Huiszwaluwnest onder overstek (maatwerk)

HZ002

Verblijplaatsen worden gerealiseerd door aanpassing te maken in/bij de overstek.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Maatwerk bij/in het dakoverstek, zoals het creëren van ruwe muren, en het gebruik van dwarsbalkjes in het dakoverstek. Huiszwaluwen kunnen hieraan hun nesten maken. Deze maatregel is vooral toepasbaar mits er voldoende geschikte (niet te zandige) modder in de buurt is.

Doelsoorten

Huiszwaluw

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Huiszwaluw

Functie Functionaliteit Status
Nestlocatie ++
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Maatvoering

Minimaal 4 nestplekken.

Toelichting

Kolonievogel

Locatie

De maatregel bevindt zich in de schaduw van de overstek of dakrand.

Toelichting

I.v.m. oververhitting en regeninslag.

Hoogte

De maatregel moet op een hoogte hoger dan 3 m komen.

Nestmateriaal

Modder, leem of klei moet binnen 100 m van de woning aanwezig zijn.

Materiaal

Maak geschikte dakranden wit en maak de aanhechtplekken van ruw materiaal.

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door meerdere nestplekken bij elkaar te plaatsen.

Leveranciers

Overzicht producten

13B | Huiszwaluw half afgewerkt nest Veldshop
Veldshop
11 | Huiszwaluwgevelnest Veldshop
Veldshop
13B | Afzonderlijk huiszwaluw nest Waveka
Waveka

Bronvermelding

Mondelinge bronnen

Toetsing maatregel: Martin van de Reep, stadsvogeldeskundige, Juli 2018 | Aanvullingen en commentaar op maatregel | Gebruikt voor verbetering maatvoering etc.

Artikelen en publicaties

Artikel kunstnesten huiszwaluw:  Dubois & de Jong, 2013 |  Informatie over montagekits voor huiszwaluwnesten | Gebruikt als indicatie functionaliteit en als basisinfo.

Direct naar

Deze pagina is op 15 november, 2023 om 12:10 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's