Ecodak met nestvoorzieningen

D005

Foerageergebieden kunnen worden gerealiseerd door het aanbrengen flora op daken.

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Groene dakbedekking bestaande uit sedum en kruiden in combinatie met aangebrachte nestvoorzieningen voor vogels, veelal toegepast op platte of licht hellende daken.

Doelsoorten

Zwarte roodstaart, tuinvogels, scholekster, kwikstaarten, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, bijen, hommels en overige insecten,

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Zwarte roodstaart

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied/nestlocatie +
Onbekend

Huismus

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied +/- Afhankelijk van dekking in de omgeving
Onbekend

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied + Te bepalen door ecoloog, afhankelijk van grootte
Onbekend

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied + Te bepalen door ecoloog, afhankelijk van grootte
Onbekend

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageergebied + Te bepalen door ecoloog, afhankelijk van grootte
Onbekend

Fysieke richtlijnen

Locatie

Geschikt voor vrijwel elk dak, dat het gewicht kan dragen. Hou rekening met extra wateropvang/sponswerking, raadpleeg een deskundige voor details.

Omvang

In elke omvang toe te passen, hoe groter hoe beter!

Substraat

Laag substraat van minstens 3 cm dikte of prefab dakbedekkingsmatten of cassettes.

Aanplant

Prefab cassettes of vegetatiematten.

Optimalisatie

De maatregel kan geoptimaliseerd worden door het combineren met verschillende vogelvoorzieningen. Of een deel van het dak met een andere vegetatie (kruiden en enkele doornstruiken of dichte struiken). Ook kan het dak worden aangesloten met andere groenelementen in de omgeving. De aanbreng van zonnepanelen, heeft ook positieve effecten op de doelsoorten.

Toelichting

I.v.m. meer nestgelegenheid, meer variatie aan voedsel (zaden) en dekking tegen roofvogels.

Leveranciers

Overzicht producten

Unitura | EcoHabitatRoof
Unitura
Sempergreen | Specialiteit pure sedumdaken
Sempergreen Groendaken
Joosten Ecodak | Leverancier voor daktuinen
Joosten Ecodak
Sedumworld | Specialiteit pure sedumdaken voor particulieren
Sedum World
De Dakvergroeners | Specialiteit pure sedumdaken voor particulieren
De Dakvergroeners

Bronvermelding

Artikelen en publicaties

Artikel: Performance monitoring of three ecoroofs in Portland, Oregon. Urban Ecosystens, Volume 11, Issue 4, 2008. | Isolatie en regenwater absorptie functie metingen | Gebruikt als basisinfo.

Rapport: Heerewaarden & Zeegers (2019). Handreiking Natuurdaken. |Informatie over aanleg en optimalisatie natuurdaken | Gebruikt als basisinfo

Artikel: Green roofs as urban ecosystems: Ecological structures, functions and services | Ecologische functies en maatvoering | Gebruikt als basisinfo.

Direct naar

Deze pagina is op 15 november, 2023 om 11:35 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's