Aangespaste verlichting voor vleermuizen

V018

Door aangepaste verlichting te plaatsen kan verstoring van vleermuizen voorkomen worden.

 

 

Algemeen

Beschrijving van de maatregel

Verlichting kan voor vleermuizen verstorend werken en daardoor een onneembaar obstakel zijn voor vliegroutes en een knelpunt bij verblijfplaatsen en foerageergebieden. Door aangepaste verlichting te plaatsen of – bij voorkeur – geen verlichting te gebruiken kan dit probleem voorkomen worden of worden opgelost.

Doelsoorten

Gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger

Gebruiksadvies

Positief, toepassen.

Doelsoort en functionaliteit

Gewone dwergvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Wetenschappelijk bewezen

Gewone grootoorvleermuis

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Wetenschappelijk bewezen

Laatvlieger

Functie Functionaliteit Status
Foerageerfunctie +
Wetenschappelijk bewezen

Fysieke richtlijnen

Locatie

Parken, openbare ruimten, buitengebied.

Omvang

Alle verlichting in betreffend gebied en dan vooral in en rond groene elementen en rondom gebouwen waar vleermuisverblijven zijn of worden gerealiseerd.

Optimalisering

De volgende maatregelen kunnen genomen worden om verlichting vleermuisvriendelijk te maken:
– Geen verlichting (pre)
– Rode en amberkleurige, UV-vrije verlichting
– Uitstraling beperken doormiddel van speciale armaturen
– Lamp mag niet hoger dan 6 meter zijn

Toelichting

Vleermuizen zijn minder gevoelig voor rode en amberkleurige verlichting.

Bronvermelding

Artikelen en publicaties

Richtlijn Licht op natuur (Gemeente Den Haag): Vogelaar et al., 2017 | Informatie over mogelijke maatregelen met betrekking tot verlichting in de gemeente Den
Haag | Gebruikt als basisinfo en indicatie functionaliteit.

Response of bats to light with different spectra (artikel): Spoelstra et al., 2017 | Informatie over lichtkleuren met betrekking tot verlichting en vleermuizen | Gebruikt als basisinfo en indicatie functionaliteit.

Guidelines for consideration of bats in lighting projects: Voigt et al., 2018 | Informatie over maatregelen voor vleermuisvriendelijke verlichting | Gebruikt als basisinfo

Direct naar

Deze pagina is op 9 november, 2023 om 16:51 voor het laatst gewijzigd.

Voorbeeld foto's